E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga lokalne samouprave u procesu upravljanja destinacijom

Vranić, Adriano (2011) Uloga lokalne samouprave u procesu upravljanja destinacijom. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (261kB)

Sažetak

U ovom radu govori se o ulozi lokalne samouprave u procesu upravljanja destinacijom. Ovaj rad bavi se načelno o utjecaju i značaju turizma za gospodarstvo, koje su im međusobne koristi, te koji postoje modeli za razvoja turizma te njihovo pobliže objašnjenje. Glavna pretpostavka ovoga rada je temeljena na ulozi lokalne samouprave kao presudnom čimbeniku u svekolikom razvoju destinacije i poticanja njene konkurentnosti. Istraživanje se temelji isključivo na sekundarnim izvorima temeljenim na znanstvenim metodama analize, sinteze, deskripcije i kompilacije. Pristup istraţivanju u ovom radu zasniva se na pretpostavki da je uloga lokalne samouprave od ključne vaţnosti u procesu upravljanja turizmom. Temeljni cilj ovoga istraživanja je prikazati koristi koje se dobiju uvođenjem lokalne samouprave u proces upravljanja destinacijom te prikazati pozitivne primjere i globalne trendove koji se ostvaruju. Svrha istraživanja je navođenje svih interesnih skupina turističke destinacije na veću angažiranost prilikom odlučivanja o razvoju destinacije te dokazati hipotezu da je moguće ostvariti puno veću korist na obostrano zadovoljstvo, kako turista tako i domicilnog stanovništva u određenoj turističkoj destinaciji. Razmatra se globalni procesi te kako utječu na Hrvatsku i turizam i koliko je Hrvatska konkurentna u turističkom sektoru te kako integrirati Hrvatsku u globalne procese i koji su to procesi bitni za razvoj turističke destinacije. Nastavak ove teme produljuje se kroz objašnjenje regionalizacije kao odgovora na globalne procese te opis konkurentnost turističke destinacije te što je sve potrebno napraviti da određena destinacija bude što konkurentnija. Govori se o važnosti održivog razvoja u kojoj se ističe važnost očuvanja kulturne baštine i prirodnih resursa te način osposobljavanja lokalnih zajednica za održivi razvoj turizma. U ovom djelu prikazuje se i primjer Hrvatske u osposobljavanju lokalnih zajednica te koje su to vrste osposobljavanja lokalne zajednice za održivi razvoj turizma te kakva je percepcije lokalnih vlasti i nevladinih organizacija o turističkom razvoju i urbanizaciji. U posljednjem poglavlje kao skup svih prethodnih poglavlja daje nam odgovore kakve su mogućnosti općine odnosno grada kao nositelja ponude na turističkom tržištu te koja su ograničenja i mogućnosti upravljanja turističkom destinacijom u Hrvatskoj. Govori se i o suradnji interesnih skupina u turističkim destinacijama te o javnom privatnom partnerstvu. Završna tema ove cjeline govori o integralnom planiranju kao temelju održivog razvoja u koje se uključuje očuvanje okoliša kao glavna predispozicija za odvijanje održivog razvoja turizma te opisuje primjere dobre prakse. U zadnjem djelu autor rada daje svoje kritičko mišljenje o trenutačnom stanju i mogućnostima realizacije te ulogu lokalne samouprave u procesu upravljanja turističkom destinacijom.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/152
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Kultura i turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:57
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:57
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/604

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku