E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga ruralnog turizma u revitalizaciji prostora Republike Hrvatske

Peteh, Iva (2011) Uloga ruralnog turizma u revitalizaciji prostora Republike Hrvatske. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (465kB)

Sažetak

Ruralni turizam je skupni naziv za različite aktivnosti i oblike turizma koji se razvijaju u ruralnom prostoru. Definiran je prirodnim i kulturnim resursima koji se nalaze u ruralnom prostoru, a upravo ti resursi predstavljaju onsnovnu bazu za daljnji razvitak ruralnog razvoja. Također je i vrlo značajan element za održiv turistički, socijalni i ekonomski razvoj ruralnog prostora. Istraživanje se temelji na sekundarnim izvorima, a pristup se temelji na znanstvenim metodama analize, sinteze, deskripcije i kompilacije. Temeljni ciljevi istraživanja u ovom radu bili su definiranje, istraživanje i analiziranje uloge ruralnog turizma u revitalizaciji prostora Republike Hrvatske. U vezi s tim postavljena su pitanja kao:što je ruralni turizam te njegova uloga u Hrvatskoj, na koji način ruralni turizam ulazi u jedan turistički proizvod te na koji način uključiti isti u ruralni turistički proizvod na što bolji mogući način? Također je vrlo važno pitanje koje su aktivnosti vezane za odrţivi razvoj ruralnog prostora Hrvatske te jesu li turizam i poljoprivreda zaista osnovne razvojne prilike Hrvatske? U radu je postavljena hipoteza temeljena na gore navedenim pitanjima. Ruralni turizam predstavlja konkurentni turistički proizvod današnjice zbog potencijala i mogućnosti unaprjeđenja koncepta održivog razvoja ka prostorne komponente i sastavnog elementa turistiĉke politike Republike Hrvatske. Svrha istraživanja je istražiti mogućnost razvoja i uloge ruralnog turizma u funkciji revitalizacije prostora Republike Hrvatske te uključivanje istog u ruralni turistički proizvod. Rad u prvom poglavlju iznosi teorijske postavke ruralnog turizma, odnosno govori o pojmovima i terminima istog, nadalje opisuje nastanak i razvoj ruralnog turizma te definira ruralnu turističku destinaciju. U nastavku drugog poglavlja opisuju se oblici ruralnog turizma, kao što su agroturistički te ostali oblici turizma na ruralnom području. Sljedeće poglavlje opširno analizira stanje ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj s dosadašnjim ostvarenim rezultatima turističkog prometa od istog, nadalje opisuje inicijative razvoja i edukacije te na kraju ovoga poglavlja tumače se zakljuĉci kongresa o ruralnom turizmu. Zaključilo se da treba potaknuti suradnju svih institucija od državne uprave, preko lokalne samouprave i turističkih zajednica pa sve do strukovnih udruženja sa zajedničkim djelovanjem na razvoju ruralnog turizma. U četvrtom poglavlju navode se pretpostavke i razvoj ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj, koji su čimbenici potrebni za njegov razvoj te navedena je Zakonska osnova poslovanja seljačkog i ostalih oblika ruralnog turizma. Marketing u ruralnom turizmu s istraživanjem, promidžbom i prodajom opisuje se u petom poglavlju, dok u posljednjem poglavlju definiraju se učinci ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj. U nastavku istog navedeni i predstavljeni su primjeri poduzetničkih projekata ruralnog turizma na ruralnom prostoru republike Hrvatske.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/153
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Kultura i turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:57
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:57
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/605

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku