E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Prirodni resursi hrvatskog gospodarstva

Bratičić, Ana (2011) Prirodni resursi hrvatskog gospodarstva. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (522kB)

Sažetak

U ovome radu govoriti će se o prirodnim resursima Hrvatskoga gospodarstva. U širem smislu temu rada možemo razlučiti na temeljnu podjelu resursa na prirodne izvore i prirodne uvjete, rasprostranjenost u prirodi (količinska ograničenost), temeljnim karakteristikama istih, uporabi u gospodarske svrhe, ali i njihovom utjecaju na razvitak hrvatskog gospodarstva. Rad se sastoji od uvoda, zaključka i pet poglavlja. Poglavlje „Prirodni resursi“ posvećeno je općim odrednicama o prirodnim resursima. Dati će se temeljna definicija resursa, te osnovne podijele. Istaknuti će se njihova važnost u ekonomskom i globalnom sistemu, određujući gospodarsku važnost i bogatstvo pojedine zemlje. Poglavlje „Prirodni Uvjeti“ sadrži temeljne karakteristike hrvatskog državnog teritorija, i to u smislu površine i geografskog područja, klimatskih uvjeta, biljnog pokrova i tla, reljefa i važnosti vode u održavanju života na zemlji općenito. Svaki od ovih čimbenika predstavljaju temeljni uvjet za proizvodnju i razvoj gospodarske aktivnosti, a šire gledano i života na pojedinim područjima. Razlučiti će se područja različitih klimatskih karakteristika, a samim time različitost vegetacije i tla, okarakterizirati će se teritorij države na način da će se odrediti temeljna reljefna obilježja, opisati veličinu i geografski položaj u odnosu na ostatak svijeta. Zatim slijede „Prirodni izvori“ koji se dijele na energetske sirovine kao što su: nafta i zemni plin, ostale rude (metalne i nemetalne minerale), šume, Jadransko more i vode na kopnu. Prirodni izvori su resursi koji se izravno koriste u proizvodnji. Naftu i zemni plin nalazimo u 3 područja koja su geološki definirana, a to su redom: Panonski bazen, Jadransko podmorje i Dinaridi. Za svako područje dati će se određene geografske karakteristike, te istaknuti značajna nalazišta navedenih energenata. U poglavlju o ostalim rudama istaknuti će se bogatstvo Hrvatske u fondu zaliha nemetalnih mineralnih sirovina, te pojedine vrste, kao i izostanak velikih količina metalnih ruda i potpuno napuštenoj industriji istih. Kod šuma objasniti će se njihova važnost u gospodarskom i ekološkom smislu, opisati će se bogatstvo i rasprostranjenost pojedinih šumskih zajednica, te dati temeljne odrednice racionalnog i efikasnog gospodarenja šumama. Nakon poglavlja o energentima, rudama i šumama slijediti će poglavlje o njihovoj gospodarskoj važnosti, njihovoj uporabi, načinu uporabe i utjecaju u Hrvatskom gospodarstvu. U dijelu rada o Jadranskom moru pisati će se o njegovim temeljnim karakteristikama, njegovoj veličini i razvedenosti, te svojstvima i gibanju. Nadalje će se na osnovu danih podataka govoriti o njegovom gospodarskom značaju (turizam, ribarstvo, proizvodnja soli, pomorska važnost). Nakon Jadranskog mora u ovom radu obraditi će se važnost kopnenih voda; površinskih voda, podzemnih voda, te njihov gospodarski značaj. Kao i u prethodnim dijelovima rada opisivati će se karakteristike, rasprostranjenost, bogatstvo navedenih resursa i njihov značaj u gospodarstvu. Peta cjelina definirana je zaštitom prirodnih bogatstava i okoliša, odnosno državnim kategorizacijama zaštite, te načinima i ciljevima određivanja pojedinih kategorija. U poglavlju o ekološkom otisku govoriti će se o načinu života ljudi, te utjecaju na cjelokupni svijet i ekosustav putem djelatnosti koje stanovništvo obavlja uz danu tehnologiju. Prilikom pisanja rada koristiti će se metoda studije slučaja. U okviru ovog rada slučaj koji se istražuje bila bi Republika Hrvatska, odnosno njeni resursi. Pisanje rada će se temeljiti također i na sljedećim metodama: analizi, sintezi, deskripciji i kompilaciji.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/158
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 334 Oblici organiziranja i suradnje u gospodarstvu
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:45
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:45
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/609

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku