E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Europske destinacije izvrsnosti

Perhat, Ivana (2011) Europske destinacije izvrsnosti. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (219kB)

Sažetak

Turizam postaje sve važniji društveno ekonomski fenomen na svijetu, ali je u isto vrijeme vrlo osjetljiv na razne prirodne i društvene promjene. S obzirom na jaku osjetljivost turizam je obično među prvima koji je pogođen političkom nestabilnošću, prijetnjom zdravlju, te prirodnim katastrofama, stoga valja pravilno ekonomski promišljati u vezi planiranja budućeg razvoja turizma, posebice u vidu održivosti turizma. Hrvatska teži smjernicama odgovornog turizma i održivog razvoja kako bi se prilagodila suvremenim aspektima turizma, ali i stvorila prepoznatljivost na tržištu. Održivi razvoj Hrvatske se temelji na mijenjanju načina na koji funkcioniramo kako bi postigli bolju kvalitetu života budućim naraštajima. Održivost je suvremeni pokazatelj razvijenosti fenomena turizma pojedine zemlje. Fundamentalni pojam gospodarskog motrišta turizma svakako je konkurentnost. Društvene institucije i turistički subjekti nastoje turističke destinacije osposobiti putem brojnih projekata da tržište zadovoljavaju bolje od konkurencije, što posebno vezujemo uz promicanje modela održivog turizma. Predmet ovog završnog rada je projekt nazvan Europske destinacije izvrsnosti kojeg Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, zajedno sa Hrvatskom turističkom zajednicom provodi svake godine. Europska komisija, kao jedno od kapitalnih tijela koje djeluje unutar Europske unije glavni je inicijator pokretanja ovog projekta. Teza rada ogleda se kroz povećanje angažiranosti hrvatskih turističkih stručnjaka i ostalih hrvatskih subjekata oko uvažavanja svih odrednica održivog razvoja, prvenstveno zbog prilagodbe Europskoj uniji. Turizam postaje značajna pojavnost u Europi, pa je moguće pretpostaviti da i Hrvatska nastoji pratiti taj trend. Svrha ovog završnog rada dokazuje se kroz povezanost projekta sa suvremenim aspektima turizma. Cilj ovog rada je komparacija situacije u Republici Hrvatskoj sa onom u Europskoj uniji, budući da se pretpostavlja da je naša konvergencija usmjerena upravo prema toj međunarodnoj integraciji. Podcilj je ujedno i istražiti sve važnije karakteristike turističkih destinacija koje su nacionalni pobjednici projekta, analizirati njihovu ponudu i uspješnost, kako bismo slično mogli primijeniti i na druge destinacije. Važnost razumijevanja pojmova koji određuju moderno poimanje turističke aktivnosti, kao što su odgovornost turizma, marketing u turizmu, te održivost i autentičnost odrednice su ovog završnog rada. Ovaj završni rad sadrži sedam poglavlja, među kojima je prvo uvodno poglavlje, pri čemu je razrađena uža tematika. U drugom poglavlju dane su općenite značajke teme kroz objašnjenje naziva, te analizu kriterija samog projekta. Tema trećeg poglavlja je klasifikacija s obzirom na tematske jedinice projekta kako su definirane od strane Europske komisije. Slijedi četvrto poglavlje čiji sadržaj čine nacionalni pobjednici projekta u Republici Hrvatskoj. Peto poglavlje odnosi se na situaciju u Europskoj uniji, budući da projekt u cijelosti potječe od te međunarodne integracije s osvrtom na Sloveniju i Italiju. Relevantna motrišta suvremenog turizma, te utjecaj marketinga na turističke destinacije tema je šestog poglavlja. Posebnost šestom poglavlju daje naglasak na odgovornost u turizmu i održivi razvoj. Na samom koncu završnog rada nalazi se zaključak. Znanstvene metode koje su u radu korištene su metoda deskripcije, komparacije, kompilacije, te sinteza, odnosno indukcija.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/159
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Datum pohrane: 05 Pro 2011 19:54
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 19:54
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/610

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku