E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena koncepcije društveno odgovornog poslovanja u trgovačkom društvu dm-drogerie markt d.o.o. Zagreb

Tržok, Marija (2011) Primjena koncepcije društveno odgovornog poslovanja u trgovačkom društvu dm-drogerie markt d.o.o. Zagreb. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju.

Sažetak

Cilj rada je analizirati brojne prednosti koje proizlaze iz društveno odgovornog poslovanja, te implementacija koncepcije društveno odgovornog poslovanja u trgovačkom društvu dm-drogerie markt. Ovaj se rad pored uvoda i zaključka, sastoji od četiri poglavlja. Drugo poglavlje objašnjava pojam društveno odgovornog poslovanja, govori o politikama društvene odgovornosti, ključnim akterima DOP-a, gledištima i općem pristupu društvenoj odgovornosti, zatim o primjeni DOP-a kod malih i srednjih poduzeća, te su detaljno obrađena sedam područja DOP-a koje bi tvrtke trebale uzeti u obzir prilikom svog poslovanja. U trećem dijelu rada razrađeno je društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj, obilježja implementacije, te mehanizmi i Indeks DOP-a. Četvrti dio analizira trgovačko društvo dm-drogerie markt, istaknuta su osnovna obilježja navedene tvrtke, njihova organizacija poslovanja te briga o ljudskim potencijalima. Peti dio obuhvaća primjenu DOP-a u poduzeću dm-drogerie marktu d.o.o. Zagreb kroz: sudjelovanja u sponzorstvima i donacijama, zapošljavanju osoba sa invaliditetom, primjenom suvremene tehnologije, razvijenom svijesti o zdravoj hrani, zastupljenosti domaćih proizvođača te očuvanju okoliša. DOP bi trebao biti integriran u poslovnu strategiju svakog poduzeća, a tada, korištenjem intelektualnog kapitala, odgovornom primjenom tehnologija, zaštite okoliša, te zaštitom ljudskih prava i dobrobiti zajednice dovodi do unaprjeđenja i izgradnje povjerenja i na taj način privlači i potencijalne ulagače i poslovne partnere i same potrošače. Poduzeće raspolaže resursima koja mogu riješiti određene probleme u društvu, a bolje društvo znači i bolju okolinu za poduzeće jer današnji problemi mogu biti sutrašnje zarade. Osim doprinosa poboljšanju kvalitete življenja dionika, društveno odgovorno poslovanje doprinosi i održivom gospodarskom razvoju te osigurava bolje uvijete kako sadašnjim tako i nadolazećim generacijama. DOP je ključ dugoročnog uspjeha koji se može postići samo ako svaki pojedinac bude u potpunosti svjestan svoje vlastite odgovornosti.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/160
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:44
Zadnja promjena: 13 Jan 2016 10:32
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/611

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku