E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Turistička atraktivnost nacionalnog parka Brijuni

Štoković, Marija (2011) Turistička atraktivnost nacionalnog parka Brijuni. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (418kB)

Sažetak

Turistička destinacija mora se prilagođavati željama turista koji su danas sofisticiraniji, putuju kraće i češće. Predmet ovog završnog rada je turistička atraktivnost otočja Brijuni. Ovim radom želi se dati istraživački doprinos povećanju atraktivnosti Velikog Brijuna s ciljem osiguranja i povećanja razine zaštite, očuvanja, unapređenja i prezentacije vrijednosti nacionalnog parka koji se financira iz ugostiteljsko-turističkih prihoda. Cilj istraživanja je predložiti koncept revitalizacije hotelskih kapaciteta i dodatnih sadržaja kao što su: kongresni centar, wellness centar, vile, golf te izletnički turizam na temelju odredbi Prostornog plana NP Brijuni kojeg je 2001. godine usvojio Hrvatski sabor. Temeljna hipoteza rada (H0) je da otočje Brijuni svojom atraktivnošću i konceptom ekskluzivnog turizma može osigurati visoke prihode, uz ograničen broj korisnika atraktivnih resursa. Pothipoteza rada (H1) je da je uloga atraktivnih činitelja privlačenje turista i diferenciranje određene turističke destinacije od konkurenata. Pothipoteza rada (H2) je da je ekskluzivni turizam u funkciji zaštite okoliša, a kvalitetni okoliš jedan je od najvažnijih elemenata turističke ponude u razvoju ekskluzivnog turizma. Sam status nacionalnog parka osigurava zaštitu, čuvanje i prezentaciju prirodne i kulturne baštine i na taj način usmjerava održivi razvitak unapređujući razvojne mogućnosti. Do odabira teme došlo je zbog involviranosti autorice uz turističku aktivnost ovog zaštićenog područja. Temeljem dugogodišnjeg rada i osluškivanja želja klijenata, kao i stečenim iskustvom u poslovima na području turizma, autorica želi prikazati, analizirati i diskutirati o turističkoj revitalizaciji Velikog Brijuna koja se može realizirati u skladu s visokom atraktivnošću prirodne resursne osnove. Pothipoteza rada (H3) je da otočje može diferencijacijom proizvoda razviti prepoznatljiv imidž u elitnom, zdravstvenom, kulturnom i kongresnom turizmu kroz poboljšanje hotelijerske i turističke ponude, kao i rekreativno-sportskih programa kao što su golf, jahanje i jedrenje. Strategija JU NP Brijuni je poboljšanje hotelijersko-turističke djelatnosti i ekonomske valorizacije kulturne i prirodne baštine na Brijunima čime bi se osigurala sredstva za njihovo održavanje, a ujedno kulturnu baštinu učinili dostupnom svakom posjetitelju. U određivanju koncepta treba voditi računa o mogućnostima koji propisuje Prostorni plan NP Brijuni. Prostorni plan predstavlja temeljni okvir osmišljavanja budućeg razvoja projekta Brijuni i predstavlja polazište za revitalizaciju Velikog Brijuna. U radu će se koristiti induktivna metoda, metoda komparacije, povijesna metoda, statistička metoda, metoda analize i sinteze. U izradi ovog dokumenta koristit će se SWOT analiza, uzimajući u obzir tržišne standarde i opće gospodarsko tržišno okruženje u Hrvatskoj. Ovaj se rad sastoji od sedam sadržajnih cjelina. U uvodnom dijelu govori se o predmetu, svrsi i ciljevima projektnog rada. U drugom dijelu govori se o teorijskim poimanjima turizma. Treći dio govori o obilježjima nacionalnih parkova. Četvrti dio predstavlja turističku valorizaciju NP Brijuni. Prijedlog projekta turističke revitalizacije NP Brijuni razrađen je u petom dijelu. Šesti dio razrađuje pitanja održivog turizma u zaštićenim područjima. Završni dio rada daje kritički osvrt autorice na provedeno istraživanje.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/151
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Kultura i turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:55
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:55
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/621

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku