E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja u Aureus Invest-u d.o.o. Pula

Ferenčina, Tatjana (2008) Primjena Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja u Aureus Invest-u d.o.o. Pula. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (400kB)

Sažetak

Nalazimo se u uvjetima slobodne, tržišne ekonomije, kada sve više do izražaja dolazi proces globalizacije sa svim svojim popratnim efektima. Ključni čimbenici za tržišnu utakmicu koju proces globalizacije bezuvjetno nameće svjetskom gospodarstvu jesu količina, kvaliteta i brzina informacija prijeko potrebnih za kvalitetno upravljanje i za opstanak u tržišnoj utakmici. Zaoštravanje konkurencije i opstanak u tržišnoj utakmici prisiljavaju investitore, kreditore, poduzeća i sve druge sudionike na financijskim tržištima i na sve veće preuzimanje rizika, a za kvalitetno upravljanje rizicima prijeko su potrebne kvalitetne informacije. Nositelji informacija za vanjske korisnike (sudionike financijskih tržišta) ponajprije su financijski izvještaji, kao proizvod financijskog računovodstva. No, mnoge financijske prijevare, burzovne špekulativne aktivnosti i stečajni postupci u mnogim poduzećima što se događaju u posljednjim godinama poljuljale su povjerenje korisnika financijskih izvještaja u njihovu istinitost i pouzdanost u procesu odlučivanja. Posljedica je toga to da su korisnici financijskih izvještaja u stalnoj potrazi za informacijama koje su što manje podložne utjecaju različitih alternativnih postupaka, metoda i politika, odnosno za onim informacijama koje osiguravaju zadovoljavanje najvažnijih kvalitativnih obilježja tih informacija: razumljivost, važnost, pouzdanost i usporedivost. Činjenica je i to da postoje velike razlike u praksi financijskoga izvještavanja poduzeća u različitim zemljama. To izaziva velike probleme za one koji pripremaju, konsolidiraju, revidiraju i interpretiraju objavljene financijske izvještaje, a to se prije svega odnosi na definicije kategorija unutar financijskih izvještaja, ali i upotrebu različitih kriterija za njihovo priznavanje i mjerenje, i upravo se te razlike pokušavaju eliminirati pomoću Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. U ovom diplomskom radu prikazat će se primjena Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja u društvu Aureus Invest d.o.o., a pri njegovoj izradi korišteni su podaci iz stručne literature, te iz zakona kojima su uređeni računovodstveni okviri u Republici Hrvatskoj i podaci dobiveni od Društva. U prvom dijelu rada riječ je o samom nastanku i razvoju opsežnog i apstraktnog korpusa Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, tijelima koji donose Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja, njihovim ulogama i ciljevima zbližavanja računovodstvenih standarda diljem svijeta i usklađenju hrvatskog zakonodavstva s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja. U drugom dijelu rada navode se osnovni podaci o društvu Aureus Invest d.o.o., njegovu razvoju, organizacijskoj strukturi, djelatnosti Društva koju predstavljaju investicijski fondovi (specifična vrsta ulaganja) i njihov rad koji je reguliran Zakonom o investicijskim fondovima i pod nadzorom Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Treći dio rada obrađuje primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja u društvu Aureus Invest d.o.o. i prezentira okvir financijskog izvješćivanja koji se temelji na propisima i međunarodnim standardima. Poseban naglasak je na oblikovanju računovodstvenih politika u području priznavanja i mjerenja računovodstvenih kategorija, te objavljivanja u financijskim izvještajima Društva 2005. godine prema MSFI-ima. U radu su korištene metode klasifikacije, obrade i interpretacije informacija, analiziranja stanja i kretanja imovine, obveza, kapitala (glavnice), prihoda, rashoda, te utvrđivanja financijskog rezultata poduzeća i sastavljanja financijskih izvještaja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/80
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:44
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:44
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/624

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku