E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj hrvatskih turističkih agencija na stvaranje turističkog proizvoda

Prijić, Nataša (2008) Utjecaj hrvatskih turističkih agencija na stvaranje turističkog proizvoda. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (474kB)

Sažetak

Turizam je najbrže rastuća i jedna od najprofitabilnijih industrija u svijetu, s bezbrojnim mogućnostima za ekonomski razvoj regija. U projektu stvaranja kvalitetne ponude na tržištu vrlo bitan segment zauzimaju turistički posrednici. Kvalitetnom prezentacijom na sajmovima, propagandnim materijalima, i učinkovitom promocijom određene turističke destinacije, uvelike pridonose povećanju broja turista na nekom području. Način na koji se vrše prezentacije turističke destinacije određuje se turistički promet koji se može očekivati. Turistički posrednici u Republici Hrvatskoj pružaju kvalitetan i siguran način plasiranja turističkih proizvoda na tržište, a prednost imaju u tome što Hrvatska jednostavno obiluje prirodnim ljepotama, bogatom kulturnom baštinom, razvedenom morskom obalom i mnogim drugim sadržajima, što uvelike utječe na privlačenje turista. Svrha ovog diplomskog rada je prikazati na koji način turističke agencije stvaraju svoje proizvode, kako posluju, promoviraju svoje proizvode i kako nastoje održati korak sa konkurencijom. Prilikom pisanja ovog diplomskog rada, od znanstvenih metoda korištene su deskriptivna, komparativna, statistička i matematička metoda. Kroz ovaj diplomski rad uvidjeti ćemo da nema adekvatnog turističkog razvoja bez dobre koordinacije rada turističkih agencija i drugih turističkih subjekata. U prvom dijelu diplomskog rada općenito su definirani pojmovi turističkih agencija i turoperatora kao i svrha njihovog poslovanja, njihove funkcije i zadaci. Nakon toga slijedi obrazloženje značaja samog posredovanja turističkih posrednika za turizam destinacije, važnost destinacije i utvrđivanje njenih proizvoda te način i važnost njihovog promoviranja. U sljedećem poglavlju opisan je utjecaj turističkog posredovanja na oblikovanje turističke ponude Republike Hrvatske i prikazani primjeri ponude turističkih agencija Adriatice.net i Unilinea. U posljednjem poglavlju iznijeta je važnost regulativa Europske unije i konkurentna sposobnost hrvatskih agencija. Iznijete su mogućnosti i smjernice razvoja hrvatskog turizma kao gospodarske grane u odnosu na svjetske trendove, te je određena pozicija hrvatskih agencija u svjetskoj turističkoj ponudi. Na kraju diplomskog rada cijela tema zaokružena je zaključkom u kojem su iznesena moja mišljenja i zaključci o važnosti poslovanja turističkih posrednika na tržištu. O navedenoj temi pisali su brojni domaći i inozemni autori kao što su Senčić J., Čavlek N., Šimić A., Jakuš S., Weber S. i drugi, te su isti u radu i korišteni.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/83
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 21:00
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 21:00
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/627

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku