E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Čimbenici utjecaja na izbor posla

Tikvić, Petra (2008) Čimbenici utjecaja na izbor posla. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (457kB)

Sažetak

Posao je jedna od najbitnijih stavki u životu svakog čovjeka. Samim time i izbor pravog posla postaje vrlo bitan. Tema ovog diplomskog rada su čimbenici koji utječu upravo na taj izbor. Postoje unutarnji i vanjski čimbenici utjecaja na izbor posla. Bitna razlika među njima je da na unutarnje pojedinac većinom može utjecati, a na vanjske većinom ne može. Prvi unutarnji čimbenik je obrazovanje. Što manji stupanj obrazovanja pojedinac posjeduje, to mu je teže pronaći posao. Najviše nazaposlenih ima završenu trogodišnju srednju školu, ili samo osnovnu školu, a najmanje je nezaposlenih s završenim fakultetom, magisterijem ili doktoratom. Što se tiče obrazovanja po spolu, zamijećena su slabija obrazovna postignuća muškaraca (zbog njihove društvene uloge). Drugi unutarnji čimbenik su osobne karakteristike. To su: 1.Dispozicije - sklonost ka određenom reagiranju, sposobnosti - v-faktor, n-faktor, p-faktor, s-faktor, spretnost prstiju, brzina reakcije itd,te inteligencija. 2.Znanje, vještine i navike – one su vlastitom aktivnošću stečene osobine. 3.Spol i dob - prema anketi internet portala “Moj posao” iz 2004. god. žene su zakinute prilikom portage za poslom: npr. njima se namjera osnivanja obitelji uzima kao nešto negativno jer neće moći raditi prekovremeno, a muškarcima kao nešto nebitno ili čak pozitivno jer pokazuje da su zreli i odgovorni. 4.Ličnost – spoj ličnosti i izbora posla objašnjen je putem Hollandove tipologije ličnosti. Prema Hollandu, postoje šest tipova ličnosti: realan (npr. građevinari), konvencionalan (službenici), socijalan (socijalni radnici), poduzetan (manageri), istraživački (biolozi) te umjetnički (pisci). 5.Prostorna i profesionalna mobilnost – prostorna mobilnost je spremnost pojedinca na dnevne migracije, te preseljenje unutar ili izvan Hrvatske radi obavljanja posla. Ova mobilnost je u Hrvatskoj na niskom stupnju zbog vezanosti pojedinca za obitelj i uvjerenja da će naći zaposlenje u stalnom mjestu boravka. Profesionalna mobilnost je spremnost da se obavlja veliki spektar različitih poslova-ona je u Hrvatskoj na većoj razini. 6.Horoskopski znak – prema astrolozima sklonost ka određenom poslu ovosi o datumu i vremenu rođenja. Ovo bi bili unutarnji čimbenici. Slijede vanjski: tržište rada i karakteristike posla. Ako tržište rada potražuje profesionalne karakteristike koje tražitelj posla posjeduje, on će lako naći posao, te će izabrati posao sukladno svojim sposobnostima, znanjima i željama. Ne potražuje li tržište njegovu profesiju, on će se morati zadovoljiti bilo kojim poslom, tj. onim koji najvjerojatnije neće maksimizirati njegove sposobnosti i želje.Karakteristike posla su: 1.Nadnice - imaju najveći utjecaj na životni standard, te su odraz uspjeha. Visoke nadnice pri određenm poslu privlačit će velik broj tražitelja posla na taj posao. 2.Radni sati – puno radno vrijeme prema Zakonu o radu je 42 sata tjedno. Postoji i nepuno radno vrijeme, prekovremeni rad, te fleksibilno radno vrijeme. 3.Nagrade i kazne- poduzeća koja su sklonija nagrađivanju nego rigoroznim mjerama više će privlačiti tražitelje posla. 4.Obuka i napredovanje – postoje 3 vrste obuke: instrukcije za posao, usmjerenje, te obnavljanje znanja. Poduzeće u kojem se napreduje putem rodbinskih veza, prijateljstva, klanova ili političke podobnosti odbijat će tražitelje koji su izvan tih krugova, a privlačit one koji udovoljavaju tim kriterijima. 5.Stres i rizik posla - mnogi ljudi odbacit će pojedine poslove samo na temelju velikog rizika i stresa koji je prisutan na njima. Rizični i stresni poslovi su npr: posao liječnika, vatrogasaca, policajaca itd. 6.Iskustvo – najčešće traženo iskustvo je od 1-3 godina. Bitno je napomenuti da su upravo mladi bez iskustva, koji tek završe svoje studije, zakinuti u tom smislu. 7.Sindikati i država – neki poslovi su zaštićeniji od drugih. Motivacija je središnja ukosnica i pokretač svih osoba koje traže posao. Pojedinci mogu biti: 1.Racionalno-ekonomska bića: motivirani novcem. 2.Socijalna bića: motivirani dobrim međuljudskim odnosima. 3.Samo-aktualizirajuća bića: intrinzično su motivirani. Ponose se svojim radom jer je to njihov rad. 4.Složena bića – motivirani su mnoštvom različitih motivatora Za većinu osoba, najjači motivatori biti će visoke nadnice te uvjeti rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2008/89
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada.
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 21:03
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:28
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/632

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku