E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj klimatskih promjena na turizam

Milošević, Helena (2008) Utjecaj klimatskih promjena na turizam. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (723kB)

Sažetak

Suvremeni se svijet nalazi pred novim i velikim, nedvojbeno dramatičnim problemom. Zatopljenje atmosfere koje se pripisuje ljudskim aktivnostima, a posebice emisiji stakleničkih plinova, popraćeno je značajnim globalnim promjenama sa izravnim ili neizravnim utjecajima na prirodnu okolinu, na formiranje i ponašanje ekosustava, pa time i na uvjete života ljudi te njihove društvene i gospodarske djelatnosti. Takve promjene utječu i na razvoj turizma budući da je on posebno vezan za prirodnu okolinu. Temeljni cilj ovog rada je ukazati na složene, aktualne i dramatične probleme koje izazivaju klimatske promjene s posebnim naglaskom na njihov utjecaj na turizam. Ovaj rad se sastoji od četiri velike cjeline, a svaka od njih od više podcjelina. Prva cjelina nosi naslov «Klimatske promjene – globalni problem današnjice». Zbog lakšeg razumijevanja ključnog pojma «klimatske promjene», na samom je početku posvećeno nekoliko riječi klimi općenito te njenoj klasifikaciji od strane Wladimira Petrea Köppena. To je klima o kojoj se u svakidašnjem životu govori kao «stanje vremena» u nekom kraju, međutim klima ima i drugo lice. U turizmu, ona je veoma bitan faktor turističke ponude i razvoja turizma općenito. Zatim se razmatra pojava «učinka staklenika» kao posljedice emisije stakleničkih plinova, uzročnika globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena, u čijem porastu je čovjekov utjecaj presudan, s malim ali značajnim doprinosom od 0,1%. Poglavlje detaljno razrađuje i svaku posljedicu izazvanu klimatskim poremećajima, koja će imati značajan utjecaj na svijet općenito. Prva posljedica onečišćenja atmosfere stakleničkim plinovima iz ljudske djelatnosti je porast temperature koja stvara «domino učinak» ostalih klimatskih promjena. Ovo poglavlje nudi niz dramatičnih predviđenih budućih scenarija koji su zapravo projekcije temeljene na znanstvenim činjenicama. Na koji se način moderni svijet do sada organizirao u znanstveno-stručnom pristupanju problemu te koji se politički napori poduzimaju kako bi se suprotstavilo izazovu klimatskih promjena rad donosi u cjelini broj dva koja se zove «Globalni odgovor na klimatske promjene». Poglavlje osobit naglasak stavlja na Kyotski protokol iz 1997. godine, dosad najvažnijem sporazumu o zaštiti okoliša. U nastavku slijedi kratak pregled mogućih rješenja koja bi dovela do smanjenja emisije stakleničkih plinova, a time i klimatskih promjena. Dani su i neki konkretni primjeri koji su djelovali u tom smjeru. Treće poglavlje «Klimatske promjene u Hrvatskoj» opisuje i objašnjava kakve bi posljedice globalno zagrijavanje moglo konkretno donijeti Hrvatskoj u narednim desetljećima. Poglavlje započinje analizom stanja u Hrvatskoj koje se odnosi na emisiju stakleničkih plinova u atmosferu. Ističu se prioritetne mjere koje je država predvidjela za smanjenje emisije za čiji je doprinos najviše zaslužna energetika. Ukratko je predstavljen i položaj Hrvatske u okviru globalnog odgovora. Iscrpno se elaboriraju klimatske promjene koje su zahvatile Hrvatsku, osobito analizom količine padalina i porasta srednje temperature. Posebno se obrađuju okolišni parametri poput vodnih resursa, obale i obalnog područja, morskog ekosustava i ribljeg bogatstva, biološke raznolikosti i prirodnog kopnenog ekosustava te poljoprivrede, a na posljetku se analizira učinak klimatskih promjena i na ljudsko zdravlje. Poglavlje zatvara tekst koji upozorava na važnost obrazovanja i podizanja javne svijesti o klimatskim promjenama kao ključnom elementu u djelovanju za ublaženje klimatskih promjena. Na koji će način klimatske promjene utjecati na turističku industriju, stručnjaci još uvijek moraju istražiti i shvatiti, budući da je to gotovo posve neistražen teren. Uzimajući u obzir sve što je istraženo u prethodnim poglavljima u posljednjoj cjelini pokušava se dati odgovor na to pitanje. Razmatra se utjecaj klimatskih promjena općenito na turizam u svijetu, a zatim i u Hrvatskoj. Korištene metode u ovom radu jesu induktivna i deduktivna, metoda analize i sinteze te metoda komparacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2008/90
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 21:01
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:30
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/633

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku