E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Budućnost turizma- održivost ili...

Mašinović Puh, Jasna (2008) Budućnost turizma- održivost ili... Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (446kB)

Sažetak

Turizam je danas jedna od najznačajnijih industrija na svjetskoj razini. Iako se uz osnovnu funkciju turizma najprije povezuju opuštanje i zabava, turizam predstavlja puno više. Danas je udio turističke industrije na razini 11% svjetskog GDP-a i već samim time čini zanimljiv predmet proučavanja. Previdjeti kako će izgledati budućnost turizma učinilo mi se kao pravi izazov. S jedne je strane predviđanje budućnosti nezahvalno, jer budućnost ne možemo sa sigurnošću predvidjeti i budućem naraštaju promišljanja poput ovoga rada se mogu činiti krajnje neozbiljnima, dok s druge strane tema poput ove nudi svu slobodu i prepušta autoru rada predviđanje budućnosti koje „zasad neće biti netočno“. Strukturu rada čine četiri međusobno povezana dijela. U prvom dijelu, uvodu, predstavljena je tema koja se obrađuje u radu, struktura svakog dijela, te metode koje su se koristile u radu. U drugom dijelu ovoga rada govori se o turizmu u današnjem svijetu - ekonomskoj poluzi za razvoj i napredak brojnih zemalja, koji kao takav sa sobom donosi promjene u život lokalnog stanovništva jedne destinacije. Govori se o tome što je turizam, što čovjeka motivira na putovanje, kako kupujemo turistički proizvod, koje učinke ima turizam na lokalno stanovništvo, njihovu kulturu i destinaciju, ali i o mjestu koje turizam zauzima u globalnoj ekonomiji. Budućnost turizma nije moguće odijeliti od budućeg razvoja čovječanstva. O smjeru u kojem će se svijet nastaviti razvijati, uvelike će ovisiti razvoj i budućnost turizma. Iz tog razloga se na početku trećeg dijela promatraju predviđanja o tome kakva budućnost očekuje svijet a zatim i turizam. Osnovna pretpostavka u ovome radu je da smo se približili kraju svijeta kakav danas poznajemo pa tako i načinu na koji se turizam do sada provodio. Negativni utjecaji upućuju na zaključak kako je promjena u načinu ophođenja okolinom neophodna. Pitanje „Kojim će smjerom krenuti budućnost turizma - hoće li to biti odrţivost ili...“ postalo je predmetom ovog rada. Kao kvalitetan i zasad jedini ispravan odabir nameće se smjer održivog koncepta razvoja. Ne samo u turizmu, već u svijetu općenito. Što je održivi razvoj i tko je nositelj takvog razvoja, koji su indikatori održivosti turizma, kako se ona dostiže i od kojeg značaja može održivost turizma biti za sva ostala područja obrađeno je u zadnjem dijelu trećeg poglavlja. Neke od korištenih metoda su metode indukcije i dedukcije pomoću kojih je donešena većina zaključaka u ovome radu. Primjera u praksama zemalja koje se bave turističkom djelatnošću ima mnogo i brojni od njih pojedinačno su ukazali na opći problem nastavka neodrživog razvoja turizma. A korištene su i druge metode poput metode kvantitativne i kvalitativne analize, kvantitativna u promatranju značaja turizma u svjetskoj ekonomiji, kvalitativna u promatranju učinaka na destinacije. Problematika koja se vezuje uz temu rada vrlo je kompleksna i nadilazi širinu ovoga rada. Ono što je obrađeno pod ovom temom čini samo uži pregled onoga što je turizam danas, u sadašnjosti i onoga što bi mogao biti možda već sutra, u budućnosti.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/92
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 19:53
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 19:53
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/635

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku