E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj neformalne na formalnu organizaciju

Banković, Rozana (2008) Utjecaj neformalne na formalnu organizaciju. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (383kB)

Sažetak

Svaka organizacija koja egzistira ima svoju formalnu organizaciju, kostur, odnosno temelje na koje se može osloniti. Formalna je organizacija rezultat organizacijske izgradnje, a najčešće je prikazana u organizacijskoj shemi. Međutim uspiješni menadžeri moraju biti svjesni postojanja i neformalne organizacije. Ona ne nastaje organizacijskom izgradnjom, već je rezultat interakcija i kontakata ljudi u nekoj formalnoj organizaciji. Neformalna organizacija kao takva ima veliki utjecaj na razne aspekte formalne organizacije. Ona može pomoći u brzom rješavanju problema, protoku informacija, zadovoljavanju potreba zaposlenika, proširenju znanja organizacije i sl. Međutim ona isto tako može uzrokovati i mnogobrojne «glavobolje» organizaciji ukoliko su npr. ciljevi neformalne u suprotnosti sa ciljevima formalne organizacije, ili pak ukoliko se informacije neformalnom organizacijom šire na način da se zaobilaze određene organizacijske razine kojima su te informacije važne za efikasno funkcioniranje. Cilj ovog rada je prikazati utjecaj neformalne na formalnu organizaciju. Iako se često utjecaj neformalne organizacije a priori karakterizira kao negativan zbog toga što se veže uz djelovanje neformalnih grupa, u ovom će radu biti pojašnjeno kako neformalna organizacija može imati i mnogobrojne pozitivne utjecaje na formalnu organizaciju. Stoga menadžment mora pokušati spoznati postojanje takvih neformalnih organizacija kako bi iskoristili njihove pozitivne a eliminirali negativne učinke. Rad se sastoji od sedam poglavlja. Nakon Uvoda, drugo je poglavlje posvećeno teorijama organizacije, te se zasebno opisuju prethodna proučavanja organizacije, zatim se opisuje i klasična teorija organizacije, neoklasična teorija organizacije kao i suvremena teorija organizacije. U trećem poglavlju se govori o formalnoj i neformalnoj organizaciji zasebno, te se posebna pozornost posvećuje elementima neformalne organizacije, faktorima koji utječu na osnivanje neformalnih grupa, karakteristikama i vrstama grupa. U navedenom dijelu rada se govori i o potrebama za neformalnom organizacijom. U četvrtom je poglavlju obrađen utjecaj neformalne na formalnu organizaciju. Posebno se govori o utjecaju neformalne organizacije kao društvene skupine, zatim o utjecaju neformalne organizacije na znanje organizacije. U istom se poglavlju navodi i utjecaj samoorganiziranja, iracionalnog odlučivanja i fleksibilnosti neformalne organizacije na brže reagiranje organizacije na mnogobrojne promjene u okolini. U tom je poglavlju obrađen i utjecaj neformalne organizacije na zadovoljavanje potreba članova, širenje i prenošenje individualne inicijative neformalnom organizacijom, a poseban se naglasak stavlja i na negativne utjecaje neformalne na formalnu organizaciju. U petom poglavlju je obrađen je utjecaj neformalne na formalnu organizaciju i to na primjeru poduzeća «Puris» d.d. Pokušalo se je prepoznati neformalnu organizaciju unutar navedenog poduzeća, potom se je pokušalo saznati koliko je postojanje neformalne organizacije prihvaćeno kod zaposlenika poduzeća, smatraju li zaposlenici kako postojanje neformalne organizacije negativno utječe na poslovne rezultate poduzeća, te saznati koje zajedničke interese imaju pojedinci u neformalnoj organizaciji. Šesto je poglavlje posvećeno zaključku, dok se u sedmom poglavlju navode izvori koji su korišteni pri izradi rada. Pri izradi rada korištene su razne stručne knjige, časopisi i internet stranice, te sljedeće metode znanstveno istraživačkog rada:induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, metoda apstrakcije i konkretizacije, metoda generalizacije i specijalizacije, metoda klasifikacije, metoda deskripcije, komparativna metoda, metoda uzorka, metoda intervjuiranja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/94
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 21:01
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 21:01
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/637

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku