E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza financijskih izvještaja "Maistre" d.d. Rovinj

Devescovi, Monica (2008) Analiza financijskih izvještaja "Maistre" d.d. Rovinj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (384kB)

Sažetak

Diplomski rad, Analiza financijskih izvještaja «Maistre» d.d. Rovinj, napisan je u okviru kolegija financijsko računovodstvo, a sastoji se od četiri poglavlja, zaključka i priloga. Cilj rada je analizirati temeljne financijske izvještaje Maistre, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam (u daljnjem tekstu Maistra d.d.), u razdoblju od 2005. do 2007. godine, te utvrditi financijski položaj i financijsku učinkovitost Maistre d.d. u svom poslovanju. Maistra d.d. je mlado društvo, osnovano 15. ožujka 2005. godine spajanjem rovinjskog «Jadran-turista» i vrsarske «Anite». Povijesni razvoj društva, djelatnost i organizacijska struktura, nedavno uvedeni Sustavi upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, rizici s kojima se društvo susreće u svom poslovanju te razvojne perspektive kojima teži obuhvaćeni su u prvom poglavlju diplomskog rada. Drugo poglavlje obuhvaća teorijski dio o temeljnim financijskim izvještajima (bilanci, računu dobiti i/ili gubitka, izvještaju o novčanim tijekovima, izvještaju o promjenama kapitala te bilješkama uz financijske izvještaje) i svrsi financijske analize. Zatim, uvidom u godišnje financijske izvještaje društva, koji se nalaze kao prilozi na kraju diplomskog rada, primjenom računovodstvenih znanja analizirana je bilanca i račun dobiti i/ili gubitka Maistre d.d., a dobiveni rezultati u nastavku su obrazloženi i komentirani s gledišta autora. Temeljni financijski izvještaji, sami za sebe, ne daju dovoljno informacija kojima se može utvrditi i objektivno ocijeniti kvaliteta uspješnog poslovanja sa stajališta pojedinog čimbenika poslovanja i njihovog ukupnog utjecaja. Za dobre odluke u postizanju boljeg rezultata poslovanja služe različite skupine pokazatelja. Stoga u trećem poglavlju apsolutnim i relativnim vrijednostima bilance prikazan je financijski položaj (stanje) društva. Kod apsolutnih vrijednosti (marže) izračunate su strukturna marža, neto radni kapital i monetarna marža, dok kod relativnih vrijednosti (pokazatelja) izračunati su pokazatelji likvidnosti, solventnosti, zaduženosti, imobiliziranosti i aktivnosti sa pripadajućim podskupinama pokazatelja. U četvrtom poglavlju analizirana je financijska učinkovitost poslovanja Maistre d.d. pokazateljima ekonomičnosti i profitabilnosti. Posljednje poglavlje, zaključak rada, ukratko prikazuje važnost financijske analize u svakom poduzeću, te se sagledava analizirano poslovanje Maistre d.d. u razdoblju od 2005. do 2007. godine. U diplomskom radu za ostvariti zadani cilj korištene su znanstvene metode analize, preciznije kvantitativne metode analize. U obzir je svakako bilo potrebno uzeti da se Maistra d.d. u promatranom razdoblju nalazila u fazi intezivnog investiranja koje još uvijek traje. Te su činjenice i pojave potkrijepljene podacima i međusobno su uspoređivane, sadržajno raspoređene i u konačnici objašnjeno je njihovo uzročno djelovanje i značenje.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/99
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 19:52
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 19:52
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/644

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku