E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvojne mogućnosti gospodarstva Istarske županije

Starčić, Jasna (2008) Razvojne mogućnosti gospodarstva Istarske županije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (482kB)

Sažetak

Poluotok mora, vina, maslina, pršuta i tartufa; područje sa mnogobrojnim povijesno-kulturnim spomenicima, bogate tradicije i baštine. Promatrajući Istru s ekonomskog aspekta može se zaključiti da su mnogobrojni povijesni prevrati, prirodni resursi i ljudski faktor utjecali na njezinu današnju gospodarsku sliku. Cilj ovog diplomskog rada je analizirati gospodarska obilježja Istarske županije danas, te potvrditi tezu da se dugoročno razvoj Istre može promatrati u kontekstu održivosti. Pritom se posebno ističu dva stupa takvog razvoja – ekološka poljoprivreda i održivi turizam. Pogled u budućnost iz razloga što su planovi i vizije prvi korak ka budućem napretku. Rad se sastoji od četiri poglavlja podijeljena na način da se u svakome od njih analizira dio zaokružene cijeline. Povijesni pregled, geografska i demografska obilježja Istarske županije analiziraju se u drugom poglavlju. U trećem dijelu analizira se gospodarstvo Istarske Županije. Navode se temeljni makroekonomski pokazatelji – BDP, inflacija, vanjsko - trgovinska razmjena, nezaposlenost. Zatim se gospodarstvo Županije dijeli u nekoliko djelatnosti, i svaka se od njih zasebno opisuje: prerađivačka industrija, turizam, trgovina, poljoprivreda, graditeljstvo, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge. Vanjsko - trgovinska razmjena također je značajan segment u razvoju svakog gospodarstva, pa se ona posebno analizira. 2007. godine prvi puta se objavljuje Indeks regionalne konkurentnosti. Rezultati za Istarsku županiju objavljeni u tom istraživanju također se donose u trećem poglavlju. Suradnja tijela lokalne i regionalne samouprave, privatnog i javnog sektora, te djelovanje razvojnih agencija daje veliki impuls gospodarskom razvoju. Istarska razvojna agencija kao najznačajnija, te Agencija za ruralni razvoj Istre i Istarska razvojna turistička agencija predstavljene su u četvrtom poglavlju. Peto poglavlje donosi pogled u budućnost, odnosno analizira se na koji način bi se gospodarstvu mogao dati novi impuls razvoja, a da se pritom ne ugrožavaju bogatstva prirode i očuva zdravlje ljudi. Konkretnije, razmatraju se mogućnosti razvoja temeljene na ekološkoj poljoprivredi i održivom turizmu. Potencijala za to zasigurno ima, a uspijeh ovisi o svima nama. Radi realnijeg prikaza stvarnog stanja iznose se informacije dobivene u razgovoru sa prvim eko proizvođačem u Istarskoj županiji. Analizira se tekuće stanje u ekološkoj poljoprivredi i različitim selektivnim oblicima turizma, utvrđuje njihova međusobna poveznica, te donose zaključci o mogućem uspijehu njihove kombinacije. U analizi podataka korištene su metode analize i sinteze, indukcije i dedukcije, te komparativna metoda. Razgovor s gospodinom Kuftićem je svojevrsni interviju.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2008/103
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:47
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/648

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku