E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Poslovne banke u financijskom sustavu

Pribanović, Jelena (2008) Poslovne banke u financijskom sustavu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (327kB)

Sažetak

Financijski sustav je jedan od najvažnijih podsustava gospodarskog sustava svake države, u okviru kojeg nezaobilaznu ulogu imaju poslovne banke. One u financijskom sustavu Republike Hrvatske imaju dominantnu poziciju, a njihov rad regulira i nadzire središnja banka  Hrvatska narodna banka. Osamostaljenjem Republike Hrvatske i prijelazom na tržišno gospodarstvo dolazi i do promjena u bankarskom sustavu Republike Hrvatske, koje se manifestiraju u transformaciji vlasništva poslovnih banaka iz društvenog u privatno vlasništvo. Međutim, te banke su u novi sustav donijele i niz problema iz bivšeg sustava, kao što su loša struktura aktive, neusklađenost robne strukture sredstava, visoke obveze prema inozemstvu itd. Osim toga, poslovanje banaka pratila je i inertnost, preveliki broj zaposlenih, zastarjelost tehnologije rada i dr. Sve je to tražilo sanaciju banaka, a uz sanirane banke rastao je i broj novih banaka. Danas su poslovne banke u Republici Hrvatskoj većinom u privatnom vlasništvu, i to uglavnom u inozemnom. Povećanje broja banka potiče konkurenciju što dovodi do razvoja financijskog sustava i pruža nove oblike financiranja. Banke kao nositelji financijskog sustava djeluju na cjelokupni gospodarski rast. Svrha diplomskog rada je prikazati temeljne značajke poslovnih banaka. Cilj diplomskog rada je istražiti mjesto i ulogu poslovnih banaka u financijskom sustavu. U znanstvenom istraživanju, formuliranju i prezentiranju ovog diplomskog rada korištene su odgovarajuće znanstvene metode, kao što su: metoda analize i sinteze, metoda indukcije i dedukcije, metoda klasifikacije, metoda komparacije, metoda deskripcije i metoda klasifikacije. Diplomski rad se sastoji od četiri tematski povezanih dijelova. Nakon uvoda, u drugom dijelu je dan prikaz temeljnih značajki financijskog sustava i financijskih institucija. Također je ukazano na zadatke financijskih institucija na financijskom tržištu, a predstavljena je i njihova klasifikacija. U trećem dijelu je analiziran financijski sustav u Republici Hrvatskoj uz iznošenje značajki pojedinih financijskih institucija unutar financijskog sustava. U četvrtom dijelu je dan povijesni pregled razvoja poslovnih banaka, koncentracija i konkurencija u bankarskom sektoru te pokazatelji poslova. Posebno je istražen odnos banaka i financijskih institucija unutar financijskog sustava u Republici Hrvatskoj, kao što su Hrvatska narodna banka, Tržište novca Zagreb, investicijski fondovi, HROK i dr.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Božina, Lovre
Dodatne informacije: 2008/105
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:42
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:11
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/650

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku