E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Tržište nekretnina u Republici Hrvatskoj

Kurtović, Emina (2008) Tržište nekretnina u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Hrvatsko tržište nekretnina počelo se razvijati relativno kasno ( 90 – ih) u odnosu na zapadne zemlje. Razlog tome leži u okolnosti da se tek osamostaljenjem hrvatske države i ukidanjem pojma društvenog vlasništva te naglom povećanju broja nekretnina koje prelaze iz tzv. društvenog u privatno vlasništvo počinju stvarati osnovni uvjeti za legalnu trgovinu nekretninama. Tržište nekretnina, koje uređuje mnoštvo vrlo različitih zakona iz raznih područja, sjecište je različitih gospodarskih i socijalnih interesa. Cilj ovog rada je ukazati na važnost donošenja jedinstvenog Zakona o prometu nekretnina koji će regulirati odnose sudionika na tržištu nekretnina. Osnovni je motiv ovog rada upoznavanje sa stanjem na hrvatskom tržištu nekretnina, njegovim sudionicima, propisima i zakonima koji još uvijek ( ne )vladaju na takvom tržištu polazeći sa stajališta posrednika u prometu nekretnina koji imaju veliku ulogu da se takvo tržište sredi i podigne na nivo zapadnih zemalja. Na tržištu nekretnina u Republici Hrvatskoj nedostaje profesionalnih agenata i usklađenosti komunikacije između agenata i državnih službi kao npr. zemljišnoknjižnog sustava koji je zasnovan na općinskim sudovima širom zemlje, katastarskog sustava, a ponajviše Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinskopravne odnose. Sljedeći problemi koji se pojavljuju na našem tržištu koji odbijaju potencijalne buduće investitore i potencijalne buduće kupce očituju se u pravnim problemima, problemima cijena te tehničkim, konstrukcijskim i planiranim troškovima koji su često nesigurni. Svi ti nedostaci utječu nepovoljno na tržište nekretnina u Republici Hrvatskoj i nužne su promjene vezane za cjelokupno tržište nekretnina jer potencijalni budući investitori i potencijalni budući kupci radije odabiru tržišta u susjednim zemljama kao što su Crna Gora, Mađarska, Poljska i Slovačka. Doprinos ovom radu bilo je sudjelovanje na usavršavanju za agenta za posredovanje nekretninama. Kao polazište u pisanju ovog rada korištena je postojeća zakonska regulativa koja je nadograđena spoznajama dobivenim procesom istraživanja. Korištene su metode indukcije i dedukcije, metode analize i sinteze, statističke metode i to metoda uzoraka i grafičko prikazivanje statističkih podataka, te metoda kompilacije. U uvodu se pojmovno definira tržište nekretnina i navode se cilj i motiv za obradu teme. Prvi dio odnosi se općenito na tržište nekretnina, njegove sudionike i ulogu posrednika u prometu nekretnina. Drugi dio donosi pregled stanja na našem tržištu nekretnina, te što je učinjeno u pogledu zakonske regulacije tržišta nekretnina. Treći dio obrađuje pojam nekretnina u pravnom smislu. Četvrti dio bavi se zemljišnim knjigama i njihovoj ulozi u pravnom prometu. Peti dio govori o oporezivanju prometa nekretnina. Šesti dio govori o mogućnostima stjecanja nekretnina inozemnih građana i situaciji na domaćem tržištu nekretnina. Sedmi dio odnosi se na procjenu vrijednosti nekretnina općenito i u Republici Hrvatskoj. U osmom dijelu obrađuje se pojam stanogradnje. Na kraju rada prikazano je poslovanje nekretnina u brojkama, kao prilozi dani su tablični prilozi i grafikoni vezani za teme koje su obrađene u ovom radu, te Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, te ostali zakonski propisi.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2008/107
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:54
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:59
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/651

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku