E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvojni čimbenici hrvatske turističke destinacije

Nefat-Samaržija, Ana (2008) Razvojni čimbenici hrvatske turističke destinacije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (504kB)

Sažetak

U ovom diplomskom radu govori se o turizmu, pojavi koja danas plijeni pažnju svakog suvremenog gospodarstva. U turizmu je sadržan niz pojava i odnosa koji su rezultat turističkog putovanja, a te pojave utječu ne samo u ekonomskom već i u ekološkom, socijalnom i kulturnom aspektu života. Obradom statističkih podataka uvidjet će se da turizam u gospodarstvu Republike Hrvatske ne zauzima ono mjesto koje bi mu trebalo pripadati, pa bi se tako i obrađeni razvojni čimbenici mogli dvojako shvatiti – razvojni ili ograničavajući? Cilj ovog diplomskog rada je objasniti utjecaj turizma na gospodarski razvoj Republike Hrvatske s naglaskom na razvojne čimbenike Hrvatske turističke industrije – radna snaga u turizmu – zaposlenost, investicije, smještajne kapacitete i infrastrukturu. U prvom dijelu ovog diplomskog rada govori se općenito o pojmovnom objašnjenju sljedećeg: turist, turizam, turistički proizvod, turistička ponuda i potražnja, te o povijesnom razvoju turizma u Republici Hrvatskoj. Drugi dio diplomskog rada konkretnije obrađuje pojavu turizma na primjeru gospodarstva Republike Hrvatske. Posebno je obrađen utjecaj turizma na bruto društveni proizvod, na ostale privredne djelatnosti i utjecaj na platnu bilancu Republike Hrvatske. Treći dio rada posvećen je razvojnim čimbenicima turizma i to svaki zasebno. Pa su tako obrađeni kadrovi u turizmu s naglaskom na specifičnosti – žene u turizmu, stupanj obrazovanja kadrova u turizmu, sezonalnost rada u turizmu i plaće zaposlenih u turizmu. Nadalje su obrađene investicije kao razvojni čimbenik, pa smještajni kapaciteti. Smještajni kapaciteti objašnjeni su s obzirom na strukturu, prostornu distribuciju i s obzirom na broj noćenja, sve u tridesetogodišnjem razdoblju. Zadnja tema ovog poglavlja odnosi se na infrastrukturu, razrađenu na cestovni promet, brodski prijevoz, zračni promet, željeznički promet i važnost usklađenosti voznih redova različitih prometnih prijevoza. Za razliku od ostalih tematskih jedinica ovog poglavlja tema o infrastrukturi obrađena je bez obrade statističkih podataka budući da se statistika infrastrukture vodi na nivou razvoja Hrvatskog gospodarstva u cjelini, a ne u odnosu na ostale privredne grane. S obzirom da je turizam veoma dinamična pojava, literatura je preuzimana s interneta sa stranica Instituta za turizam, Hrvatske narodne banke, Ministarstva mora turizma i prometa, Hrvatske gospodarske komore i drugih. U radu je korištena domaća i strana literatura, knjige, zbornici radova i časopisi, te službene statističke publikacije Hrvatske narodne banke i Zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Neke od metoda znanstveno-istraživačkog rada korištene su i u ovom diplomskom radu – prikupljanje podataka, deskripcija, analiza te statistička metoda kako bi se što bolje uočio značaj turizma i ulaganje u njegove razvojne čimbenike.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2008/109
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:48
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:10
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/652

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku