E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Novčani multiplikator i količina novca u optjecaju

Domjanović, Tanja (2008) Novčani multiplikator i količina novca u optjecaju. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (309kB)

Sažetak

Cilj ovog diplomskog rada je prikazati i pobliže opisati ukupnu količinu novca u optjecaju i novčani multiplikator, te ujedno i prikazati njihovu međusobnu povezanost. Ukupna količina novca u optjecaju ovisi o iznosu primarnog novca i novčanog multiplikatora. Novac ima vrlo važnu funkciju da služi kao kupovno sredstvo pa zapravo možemo reći da je za normalno funkcioniranje gospodarstva vrlo važno da ono bude opskrbljeno dovoljnom količinom novca. Samim time postavlja se pitanje koja je optimalna količina novca u optjecaju za nesmetano funkcioniranje gospodarstva? Više novca u optjecaju znači i bolje poslovanje gospodarstva, dok s druge strane previše novca u optjecaju može biti štetno. Taj zadatak mora regulirati država, odnosno centralna banka. Novčani multiplikator nam služi da analiziramo odnos primarnog novca kojeg emitira centralna banka i količine novca u optjecaju. U prvom djelu prikazan je novčani multiplikator te se upoznajemo sa odrednicama novčanog multiplikatora, kojeg čine novčana masa i primarni novac. Zatim se rad nastavlja razradom količine novca u optjecaju, odnosno razlaže se količina novca u optjecaju u užem i širem smislu.. U sklopu toga poglavlja pobliže su opisani i monetarni agregati u Republici Hrvatskoj. U sljedećem poglavlju upoznajemo se novčanim institucijama, gdje su pobliže opisane centralna banka, poslovne banke i njihove uloge u emisiji novca. U ovom poglavlju novčane institucije nam otkrivaju da su sa emisijom novca usko povezani i količina primarnog novca, kreditni, depozitni i novčani multiplikator. Slijedi analiza novčane mase primjenom novčanog multiplikatora. Vidljivo je da bilo kakva promjena novčanog multiplikatora utječe i na promjenu novčane mase. I na kraju, posljednje poglavlje prikazuje izračune novčanih multiplikatora za Republiku Hrvatsku koji uz pomoć nekoliko tablica i grafikona, kojima su prikazana kretanja novčane mase, kretanje primarnog novca te kretanje ukupnih likvidnih sredstava, slikovito prikazuju i kretanja novčanih multiplikatora kroz nekoliko godina. Prilikom izrade diplomskog rada korištene su različiti izvori, Internet stranice, stručni časopisi te bilteni Hrvatske narodne banke. U provođenju istraživanja korištene su poznate znanstvene metode istraživanja rada. Kroz cijeli rad koristiti će se metoda analize i sinteze sa ciljem da se cijeli rad može izraziti jednostavnim i sažetim zaključcima. Također, da bi se mogli izvesti vlastiti zaključci kao i neka vlastita razmišljanja o ovoj temi koristiti će se i deduktivna i induktivna metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Božina, Lovre
Dodatne informacije: 2008/111
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:37
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:10
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/654

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku