E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Sport i rekreacija u turizmu na području grada Poreča

Tubaković, Maja (2008) Sport i rekreacija u turizmu na području grada Poreča. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (250kB)

Sažetak

Turizam je složena društveno-ekonomska pojava koja u mnogim zemljama bitno utječe na gospodarski i društveni razvoj. Masovne turističke migracije imaju za posljedicu veliku potrošnju dobara, iz koje proizlaze ekonomske funkcije turizma. Za mnoge je zemlje turizam postao jedan od najvažnijih izvora izvoza, i to „nevidljivog“. Negativne promjene u okolini gdje ljudi žive i rade kao što su buka, onečišćenje, nedostatak insolacije, klimatske promjene, stres, frustriranost i zatvoreni prostor uvjetovane naglim razvojem urbanizacije i industrijalizacije stvorile su čovjekovu potrebu za putovanjima, novim doživljajima i aktivnostima suprotnima od onih svakidašnjih, monotonih i zamornih profesionalnih djelatnosti. Rezultati istraživanja Reiseanalyse RA 20051 pokazuju da su u razvijenim zemljama putovanja za odmor postala potrošački prioriteti, odmah nakon zadovoljenja potreba za hranom i zdravstvenim potrebama. Putovanje na odmor postalo je način života. S obzirom na to da se turistički razvoj značajno promijenio tijekom godina, što ima prije svega veze s promjenama u načinu života ljudi, interesima i navikama, uloga sporta i rekreacije u suvremenome turističkom razvoju također se promijenila. Sport je postao važna aktivnost unutar turizma, a istodobno je turizam značajno povezan s brojnim sportovima. Danas putovanja povezana sa sportom postaju jednim od najbrže rastućih oblika turizma koji, na globalnoj razini, bilježi procijenjene stope rasta od oko 10% godišnje2. Poznato je da Hrvatska ima izrazite prednosti u razvoju turizma. One se zasnivaju na prirodnim i kulturnim atraktivnostima, kao i na povoljnom prometno-geografskom položaju, što predstavlja osnovne činioce razvoja turizma u Hrvatskoj. Iako je u relativno kratkom vremenu turizam u Hrvatskoj dostigao zavidan stupanj razvoja, ipak još ni približno nisu iskorištene sve mogućnosti njegova razvoja. Hrvatska još uvijek od turizma ostvaruje daleko niže ekonomske učinke od njoj konkurentskih zemalja, posebice ako se usporedi sveukupna ponuda sportsko-rekreacijskih sadržaja. Stoga postoji još puno toga za učiniti da bi se obogatila i unaprijedila cjelokupna turistička ponuda, a mogućnosti razvoja su neograničene. Poreč je jedan od modernijih turističkih centara u Hrvatskoj, koji sve više stvara šire sadržajne uvjete sportske razonode, koja je pristupačna i zanimljiva širokom krugu potrošača. Ulaganja u takvu ponudu, ne samo da zadovoljavaju interese i potrebe turista, popunjavaju kapacitete, produžuju turističku sezonu, lišavaju goste dosade i monotonije (pogotovo za vrijeme nepogodnih dana za kupanje i sunčanje), već imaju i svoju ekonomsku vrijednost. Upravo iz tih razloga u ovom se radu detaljnije obrađuju teme turizma i sporta u turističke svrhe. U posljednjih dvadeset godina, naročito nakon Domovinskog rata, dogodile su se mnogobrojne pozitivne promjene koje su posljedica praćenja svjetskih trendova, no još uvijek ima neiskorištenih mogućnosti za napredak. Cilj rada je utvrditi bitne sadržaje u strukturi turističke ponude grada Poreča. Posebnu važnost za ovaj rad ima udžbenik „Turizam i sport- razvojni aspekti“ (M. Bartoluci, N. Čavlek i sur., 2007.). Uz navedeni udžbenik iz područja sportskog turizma u radu su korišteni i drugi bitni sekundarni izvori informacija. Korištene metode su metoda sinteze i analize, metoda komparacije i povijesna metoda. U ovom su radu tematski obrađeni turizam, sport i grad Poreč, pa je i sadržaj rada strukturiran na taj način. U prvom poglavlju „Pojam i razvoj turizma“ govori se o povijesti razvoja turizma i osnovnim pojmovima vezanim za turizam. Drugo poglavlje „Međuovisnost turizma i sporta“ široko obrađuje područje sportske rekreacije u turizmu, treće poglavlje prezentira grad Poreč kao turističku metropolu s naglaskom na smještajne kapacitete dok su četvrto i peto poglavlje usmjereni na sportsku ponudu u Poreču i čimbenike koji pridonose razvoju postojećih i izgradnji novih sportskih kapaciteta i njihovom utjecaju na turizam u Poreču.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2008/113
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:52
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:30
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/656

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku