E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na reinženjering funkcije nabave- Slučaj ugostiteljske – turističke djelatnosti

Katja, Bonin (2008) Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na reinženjering funkcije nabave- Slučaj ugostiteljske – turističke djelatnosti. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (612kB)

Sažetak

U svakom je poslovnom sustavu funkcija nabave jedna od ključnih funkcija poslovanja, ujedno i najbolji pokazatelj organiziranosti samog poduzeća. Dobrom organizacijom nabave može se postići značajno smanjenje troškova, urednost u dokumentaciji i ugodan rad u cijeloj službi nabave, a i izvan nje. U dosadašnjim implementacijama informacijskih sustava (IS) razrađeno je puno modela nabavne funkcije, od vrlo jednostavnih trgovačkih modela, maloprodajnih dućana, veleprodajnih skladišta, maloprodajne mreže dućana, ljekarni, restorana, samostalnih hotela, hotelijersko-ugostiteljskih poduzeća i raznih mješovitih sustava. Informacijski sustav u strogoj definiciji je sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje potrebne informacije na način da su dostupne svim članovima neke organizacije koji se njima žele koristiti te imaju odgovarajuću autorizaciju. No kraća, ali daleko složenija definicija glasi da je IS dio poslovnog sustava koji daje podatkovnu sliku procesa iz realnog sustava. Cilj ovog rada postići će se realizacijom slijedećih zadataka, koji govore o utjecaju informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na nabavnoj funkciji: a)Fleksibilnost b)Visoka razina kontrole podataka c)Optimizacija kolanja dokumentacije d)Visoki stupanj automatizacije e)Povezanost s ostalim modulima U ovom radu koncentrirat ćemo se na sustavu nabave u hotelijerskim poduzećima i njegovu vezu s informatičkim tehnologijama. Osnovni koncept nabave u hotelijerstvu je potpora upravljanju složenim hotelsko-ugostiteljskim poduzećima, u kojima se vodi jedan ili više poslovnih subjekata. Osiguran je optimalan tok dokumentacije unutar složenog poslovnog sustava. Automatiziran je svaki poslovni proces (koji se može automatizirati): centralna nabava, naručivanje robe, ulaz robe, interne zahtjevnice, prijelazi robe, inventure, tiskanje dokumenata u različitim oblicima na razna odredišta. Moguće je kvalitetno definirati standarde nabave u cilju pružanja bolje usluge. Poglavlja koja se obrađuju u radu jesu: 1)Poslovni procesi i poslovne funkcije 2)Funkcija nabave 3)Informacijske i komunikacijske tehnologije u organizaciji 4)Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na reinženjering procesa nabavne funkcije 5)Zaključak Pri izradi diplomskog rada korištene su sljedeće metode znanstvenog istraživanja: metoda analiza literature i izvorne dokumentacije poduzeća, deskriptivna (opisna) metoda i metoda generalizacije. Koristit će se također metodom slučajeva jer se radi o turističkom ugostiteljskoj djelatnosti. U radu, korištena literatura su primarni izvori (planovi, izvještaji, programi, analize poduzeća), izvori sa Interneta te knjige i udžbenici.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Šehanović, Jusuf
Dodatne informacije: 2008/116
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija > 330.47 Ekonomska informatika
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 21:00
Zadnja promjena: 21 May 2014 09:59
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/659

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku