E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj kriminala na donošenje odluke turista: Neka iskustva

Dovečer, Sanjin (2007) Utjecaj kriminala na donošenje odluke turista: Neka iskustva. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (485kB)

Sažetak

Predmet istraživanja diplomskog rada je utjecaj kriminala na donošenje odluka turista, s posebnim osvrtom na primjere iz prakse. Jedna od negativnih pojava turizma je upravo kriminal. Turisti su često žrtve kriminalnih aktivnosti. Sigurnost turista jedan je od temeljnih čimbenika odabira turističke destinacije. To je bilo posebno vidljivo nakon 11. rujna 2004. godine kada je uslijed terorističkih napada došlo do smanjenja turističkih putovanja, a europski turisti su izbjegavali udaljene destinacije odnosno putovanja avionom. Svrha diplomskog rada je prikazati temeljne značajke utjecaja kriminala na donošenje odluka turista. Cilj diplomskog rada je istražiti utjecaj kriminala na donošenje odluka turista, te jasno i koncizno prikazati dobivene rezultate istraživanja. S obzirom na svrhu i cilj seminarskog rada, temeljna radna hipoteza glasi: konzistentnim spoznajama o odnosima kriminaliteta i turizma može se uočiti utjecaj kriminala na odluke turista o izboru turističke destinacije. U znanstvenom istraživanju, formuliranju i prezentiranju ovog diplomskog rada korištene su u odgovarajućim kombinacijama brojne znanstvene metode, kao što su: metoda analize i sinteze, metoda indukcije i dedukcije, metoda klasifikacije, metoda komparacije, metoda deskripcije i metoda klasifikacije. Diplomski rad se sastoji od sedam dijelova, a uža tematika rada je obrađena u četiri dijela. Uvod se odnosi na predmet istraživanja, svrhu i cilj istraživanja, temeljnu hipotezu, znanstvene metode te strukturu rada. U drugom dijelu prikazan je turizam kao globalni proces. Pri tome je ukazano na pojam i značajke turizma, prikazana su obilježja razvoja suvremenog turizma, te je istražen turizam u procesu globalizacije. U trećem dijelu analizira se odnos turizma i kriminala. Posebno su istražene karakteristike kriminala u turizmu, turisti kao žrtve kriminala, strah od viktimizacije te su prikazani primjeri kriminala u turizma. Također je ukazano na vrste kaznenih djela u turizmu. Četvrti dio obuhvaća analizu sigurnosti kao čimbenika turističkih kretanja i oblikovanja imidža turističke destinacije. U njemu se ukazuje na element “sigurnosti” u procesu odlučivanja turista o kupovini turističkog proizvoda i kreiranju imidža turističke destinacije, a posebno je istražena osobna sigurnost kao motiv dolaska turista u Republiku Hrvatsku. U petom dijelu prikazane su odrednice razvoja turističke destinacije pod utjecajem kriminala. Pri tome je ukazano na prevenciju kriminala u turizmu te selektivni turizam kao čimbenik smanjenja kriminala u turizmu. Zaključak iznosi sintetizirane spoznaje do kojih se došlo obradom teme diplomskog rada. Na kraju rada je literatura.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_125
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 21:01
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 21:01
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/672

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku