E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Kulturna baština i turizam grada Pule

Bastijanić, Sabina (2008) Kulturna baština i turizam grada Pule. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (401kB)

Sažetak

Kulturni turizam se danas proširio na sve strane svijeta, a time i proučavanje značaja i utjecaja kulturnog turizma. Tako je započelo i stvaranje svijesti o različitosti regionalnih oblika kulturnog turizma, koji je povezan ne samo sa njegovom potrošnjom, već i organizacijom i strategijom te potrošnje. Turistička industrija je postavila temelje zbog kojih je porastao interes za očuvanjem baštine. Kulturni putnici postali su građani svijeta koji su prepoznali potrebu za zaštitom spomenika i lokaliteta koji čine svjetsku baštinu. Popularni interes za kulturni identitet, etničke korjene, socijalnu povijest i jedinstvene lokalne tradicije također je utjecao na zaštitu povijesnih lokaliteta i spomenika. A onda je opet potaknuo oživljavanje umjetnosti (kazališta, plesa, glazbe, obrta) koja je vezana uz lokalnu povijest i etnografiju. Turizam je oduvijek bio i ostao glavno sredstvo kulturne razmjene koje omogućuje iskustvo iz prve ruke, no ne samo prošlo, proživljeno iskustvo, već iskustvo stvarnog života i društva drugih ljudi. U vrijeme sve veće globalizacije, zaštita, unapređenje i podupiranje kulturne različitosti i kulturne baštine na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou dobivaju sve više na značaju, te ih je stoga potrebno što više uključiti u samu turističku ponudu. Idealni model kojem strategija razvoja mora težiti, bio bi model u kojem se turizam shvaća kao privilegirani vektor interkulturne razmjene, te škola tolerancije u kojoj svatko susreće svijet koji je istovremeno jedinstven i različit. To je svijet u kojemu su svakom dostupne drugačije kulture i koji dopušta da se iz prve ruke iskuse različitost kultura i životnih stilova. Nije teško zaključiti da je to zasada samo idealni model, koji treba postići. Ipak, već i samo poznavanje problema, prvi je korak u njegovom rješavanju. Cilj ovog rada je predstaviti pojmove kulturne baštine i turizma u međusobnoj interakciji, te ih primjeniti na primjeru grada Pule, ističući njihov značaj i povezanost. U ovom radu, između uvoda i zaključka, tema kulturne baštine i turizma grada Pule obrađena je kroz četiri poglavlja. U drugom poglavlju definirani su osnovni pojmovi zadane teme koji uključuju pojam kulture, kulturne baštine i turizma. U trećem poglavlju prikazana je interakcija kulturne baštine i turizma kroz njihov međusobni značaj, motivaciju i trendove koji su usmjereni na selektivne oblike turizma. Četvrto poglavlje pokazuje razvoj kulturnog turizma u Republici Hrvatskoj. Ukazuje na sezonski problem turizma, značaj zaštite kulturne baštine i naplatu spomeničke rente kroz strategiju održivog razvoja kulturnog turizma, te sve veći razvoj gradskog turizma. U petom poglavlju, kulturna baština i turizam su prikazani na primjeru grada Pule. Krenuvši kroz povijest predstavljene su najznačajnije kulturno – povijesne znamenitosti, te projekti njihove sanacije i očuvanja. Navedeni su potencijali i trenutna situacija kulturnog turizma grada Pule, nakon čega je dat osvrt na potrebu za daljnjim planiranjem njenog budućeg razvoja. Prilikom pisanja ovog rada korištene su slijedeće metode: metoda deskripcije, metoda sinteze i analize, metoda komparacije, te metoda proučavanja dostupne literature s područja kulturne baštine i turizma.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2008/130
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:34
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:30
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/675

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku