E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvoj turizma u općini Bale

Marić, Denis (2007) Razvoj turizma u općini Bale. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (705kB)

Sažetak

Turizam je bez sumnje najjača «industrija» svijeta, za mnoge zemlje značajan izvozni proizvod te generator zapošljavanja. Obuhvaća široki splet pojava i odnosa koji nastaju za vrijeme turističkog putovanja, a u svojoj realizaciji zadire ne samo u ekonomski, već i u ekološki, i socijalni te kulturni aspekt života. U strukturnim analizama i dugoročnim projekcijama turizam se ocjenuje kao jedna od najdinamičnijih pojava s gotovo neprocjenjivom važnošću za razvitak svjetskog gospodarstva. Među brojnim biserima, što blistaju okruženi zelenilom makije i morskim plavetnilom, ima jedan malen, tajanstveni i nepoznat. Gradić Bale sazdan od tišine, popločanih uličica, stoljetnih običaja i predaja koje su se održale u krugu zidina srednjovjekovnoga kaštela gdje i danas odjekuje arhaičan govor autohtonog stanovništa. Turizam u Balama nedvojbeno ima veliko značenje u usporedbi s drugim granama gospodarstva i po učincima koje ima, ili može imati, na gospodarstvo i na kvalitetu života građana. Upravo važnost koju turizam ima u ukupnome gospodarskom razvoju Bala, izrazito naglašene promjene koje nameće suvremeno turističko tržište te sve značajniji utjecaj koji turizam ima na domicilno stanovništvo, nametnuli su potrebu da se sve to ekološki sačuva i oblikuje kao podloga na kojoj treba temeljiti suvremeni pristup upravljanju turizma na razini destinacije. Opća hipoteza jest da turizam može bitno pridonijeti sveukupnom gospodarskom razvoju, podizanju standarda i kvalitete života domicilnog stanovništva Bala, uz uvijet da se pozicionira kao turistička destinacija na novim, znanstveno utemeljenim i u praksi razvijenih područja. Cilj je ovoga rada prikazati teorijski utemeljen i praktično inciran model razvoja turizma općine Bale koji će osigurati razvoj konkurentne destinacije, isplativoga turističkog proizvoda i rast standarda stanovništva. Glavni plan razvoja općine Bale daje konkretne odgovore na sva pitanja stanovništva (jasna vizija, održivi razvoj, potencijali ulaganja, ekonomski učinci, prosperitet i veća kvaliteta života svih građana...) te definira smjernice djelovanja i aktivnosti. U tim okvirima pristupilo se razradi ekonomskih, ekoloških i društvenih ciljeva, čime se značenje plana razvoja općine Bale širi i na druga područja kojima se određuje budućnost i raspoređuju mogući pravci daljnjeg razvoja turističkoga gospodarstva na prostorima općine Bale kao jasno prepoznatljive destinacije. Ističe se prihvaćanje održivog razvoja kao koncepcije koja se mora zasnivati na još uvijek raspoloživim prirodnim resursima kojima raspolaže ovaj prostor, ali i svijesti lokalnog stanovništva koje želi sačuvati autohtone vrijednosti. Cilj je i bolja valorizacija kulturno-povijesne i paleontološke baštine i njezina zaštita za generacije kojima bi trebalo osigurati uživanje u stoljećima dugoj tradiciji života i rada na ovim prostorima, ali i zasnivanje budućeg razvoja na tradiciji početaka turističkoga gospodarstva u njegovoj stoljetnoj prošlosti. Vizija razvoja temelji se na znanstvenom pristupu i na logičnom slijedu, uz sagledavanje ciljeva i interesa ljudi koji su sudbinski vezani za ovaj prostor. Bale se žele profilirati do 2011. godine kao turistička destinacija čije će različitosti i posebnosti biti njezina komparativna prednost tako što će se objediniti u jedinstveno tržišno i prostorno povezanu cjelinu. Tijekom istraživanja i izrade rada rabljen je pristup temeljen na sintetičkoj metodi, metodi uzorka, metodi klasifikacije, metodi komparacije, te metodi indukcije i dedukcije. Analizom postojećeg stanja turističkih resursa i atrakcija kao i drugih pretpostavki razvoja turizma, koristila se induktivna metoda, dok u obradi rezultata prikupljenih na temelju anketnih upitnika na terenu primjenjen je logički i analitički postupak analize i sinteze, apstrakcije i generalizacije u pojašnjavanju plana razvoja turizma ove turističke destinacije. Metodom komparacije došlo je do spoznaje o željenim ciljevima i pravcima razvoja općine Bale.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2007_122
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:47
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/676

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku