E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Javno- privatno partnerstvo u turizmu

Kolić, Martina (2008) Javno- privatno partnerstvo u turizmu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (387kB)

Sažetak

Turizam kao skup odnosa i pojava predstavlja vrlo bitan element ekonomskog razvoja Hrvatske. Suradnja javnog i privatnog partnerstva u turizmu je neizbježna iz razloga što turizam svoj razvoj temelji na održivim načelima. Preduvjet za pokretanje turizma, a time i razvoj turističke destinacije jesu investicije u postojeće i nove sadržaje. Uspješan razvoj temelji se na efikasnom investiranju, odnosno adekvatnoj strukturi uloženog kapitala od kojeg se očekuje željeni povrat uloženog ali i dobrobit ulagača, ali i domicilnog stanovništva. Javno-privatno partnerstvo podrazumijeva suradnju između javne vlasti s privatnim sektorom, te kao ugovorni oblik poslovanja u kojem partneri iz javnog i privatnog sektora sudjeluju u projektu izgradnje predstavlja mogućnost spajanja kapitala i znanja u svrhu pružanja javnih usluga od važnosti za stanovništvo. Javni sektor ne može sam zadovoljiti rastuće potrebe za uslugama i stoga treba potporu drugih sektora u društvu. Javno-privatno partnerstvo predstavlja obećavajući vid takve suradnje, a temelji se na prepoznavanju koristi koje javni i privatni partner mogu imati od udruživanja financijskih sredstava, znanja s ciljem poboljšanja osnovnih usluga za sve građane. Važni elementi javno-privatnog partnerstva su povjerenje, transparentnost i zajednički plan. U Hrvatskoj se sve više govori o javno-privatnom partnerstvu, pa ovaj rad nastoji pojasniti o čemu je točno riječ, što se dosad napravilo i kakvi su planovi. Državna blagajna, kao ni lokalni proračuni, poznato je, uglavnom nisu dovoljni za gradnju zadovoljavajućeg broja javnih škola, bolnica, domova umirovljenika te za kvalitetna ulaganja u infrastrukturu. Stoga se u svijetu, a u posljednje vrijeme i u Hrvatskoj, pronalaze modeli koji privlače privatni sektor da ulaže u programe ili projekte javnog sektora. Tada nastaje javno-privatno partnerstvo, koje se ugovara kroz niz međusobnih odnosa S obzirom na opširnost ove teme, građa ovog diplomskog rada strukturirana je u šest poglavlja koji su iskazani kronološki i međusobno su povezani. U uvodnom dijelu opisuje se značajnost problema te se ukazuje na cilj rada i navode se metode istraživanja. U prvom dijelu općenito se govori o turizmu, te o povijesnom razvitku turizma. Kako se kad je riječ o turizmu zapravo govori o turističkom tržištu u ovom su poglavlju navedena i obilježja turizma. Kako se turizam može ekonomski promatrati sa šireg i užeg stajališta u drugom dijelu opisuje se utjecaj turizma na gospodarstvo, odnosno međuovisnost turističkog i gospodarskog razvoja. Treći dio razlaže pojam javno-privatnog partnerstva. Navode se načela, te prednosti javno-privatnog partnerstva. U ovom dijelu opisano je javno-privatno partnerstvo u Republici Hrvatskoj, opisano je partnersko investiranje. Navode se pojmovi: investiranje, investicije. Nadalje, u ovom poglavlju još se govori o efikasnosti investicija u turizmu, kakva je suradnja javnog i privatnog sektora u turizmu, te o razvoju turizma i transformaciji hotelsko turističkih poduzeća. U četvrtom poglavlju navedeni su primjeri javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj, „Stubičke toplice“ i „Posedarje rivijera“. Riječ je o tome što je napravljeno, na koji je način realizirano kao i koji su partneri sudjeolovali u ostvarenju projekata. Peti dio sadrži smjernice razvoja javno-privatnog partnerstva gdje je pojašnjeno za što služe Smjernice, kao i koji oblici javno-privatnog partnerstva postoje i dr. u ovom poglavlju, još se govori o ociljevima koji se žele postići Smjernicama kao i karakteristikama javno-privatnog partnerstva. Pri izradi zadataka u ovom radu, korištene su metode apstrakcije, analize, sinteze, kao i komparativna metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2008/131
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:00
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:30
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/677

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku