E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Stimulativni dio plaće prema opsegu proizvodnje

Pavić, Martina (2007) Stimulativni dio plaće prema opsegu proizvodnje. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (263kB)

Sažetak

Predmet ovog diplomskog rada je plaća i stimulativni dio plaće koje poslodavci isplaćuju zaposlenicima za unapređivanje strategijskih ciljeva tvrtke. Prvo, plaća ima veliki utjecaj na stavove i ponašanja zaposlenika. Ona utječe na vrstu zaposlenika koje organizacija privlači i koji u njoj ostaju. Plaća može biti moćno sredstvo za usklađivanje interesa tekućih zaposlenika s interesima šireg okruženja. Sa stajališta zaposlenika, politike koje se tiču nadnica, plaća i drugih zarada imaju glavni utjecaj na njihov ukupni dohodak, a time i na njihov životni standard. Važna je razina plaće i njezina percipirana pravednost u usporedbi s plaćama drugih. Plaća se često smatra i simbolom statusa i uspjeha. Zaposlenici pridaju veliku važnost odlukama o plaći kad procjenjuju svoju vezanost za poduzeće. Stoga odlukama o plaći treba pažljivo upravljati i pažljivo ih saopćavati. U ovom radu prikazati će se sustav nagrađivanja u Aluflexpack-u, tvornici za izradu fleksibilne ambalaže. Ovu poduzeće je izabrano iz razloga različitosti tehnologija izrade, kao i zbog toga što takvih proizvodnji u Hrvatskoj nema mnogo. Poduzeće je proizvodnog karaktera, konkurentno na tržištu Evropske Unije, razvija se, proširuje svoje kapacitete i istražuje nove tehnologije. Zbog nedostatka stručnog kadra i dugotrajne obuke zaposlenika krajnji cilj je zadržati kvalitetan kadar, u poduzeću je razvijen sustav stimulativnog nagrađivanja radnika. Cilj ovog rada je utvrditi kako se sustav stimuliranja odražava na primanja i zadovoljstvo radnika, kao i odraz toga zadovoljstva radnika na ciljeve i rezultate poduzeća. Za izradu ovog rada proučena je literatura iz područja upravljanja ljudskim potencijalima, poslovne organizacije i mikroekonomije čiji popis se nalazi na str.39. U ovom radu su primjenjene metode analize uzorka, sustava i komparacije. S pomoću proučene literature i korištenih metoda u radu je prezentirano primarno i sekundarno istraživanje. Osim uvoda i zaključka rad sadrži još šest poglavlja. U drugom poglavlju obrađen je pojam plaća i kompenzacija, odnosno kako plaća utječe na pojedine zaposlenike i na sastav radne snage u poduzeću. Obilježja poduzeća Aluflexpack sadržana su u trećem poglavlju, kao i programi plaćanja i planovi proizvodnje u Aluflexpacku. Četvrto poglavlje ovog rada prikazuje projekt “Kriteriji i mjerila stimulativnog dijela plaće za proizvodnju”. Plan stimulativnih bodova za stroj Rotomec i ostvareni rezultati u 2006.godini sadržani su u petom poglavlju, a šesto poglavlje sadrži planove i rezultate za odjel rezanja u 2006.godini. Provedena anketa ispitivanja zadovoljstva radnika u poduzeću Aluflexpack obrađena je u sedmom poglavlju. Na kraju ovog diplomskog rada slijedi zaključak iz svega navedenog i popis korištene literature te ostalih izvora i popis tablica.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2007_117
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.101.542 Mikroekonomija
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada. > 331.2 Plaće. Nadnice. Honorari. Plaćanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:53
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:21
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/685

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku