E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Prepoznatljivi problemi hrvatskog turizma

Rudan Vojnić, Nikolina (2008) Prepoznatljivi problemi hrvatskog turizma. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (583kB)

Sažetak

Promjene u širem okružju Republike Hrvatske, novi turistički trendovi i sve brži rast turizma u svijetu, nalažu da se istraže prepoznatljivi problemi nacionalnog turizma. Istraživanje polazi od hipoteze da su problemi nacionalnog turizma ograničavajući čimbenici budućeg razvoja turizma. Budući da je turizam jedan od vodećih činitelja cjelokupnog razvoja Republike Hrvatske, ove probleme je nužno prepoznati, te ih riješiti. Svrha istraživanja jest prepoznavanje ključnih problema nacionalnog turizma koji koče daljnji razvoj turizma, a time i cjelokupnog gospodarstva. Ciljevi istraživanja su objasniti najznačajnije probleme, te predložiti mjere za njihovo uklanjanje, kako bi Hrvatska kao turistička destinacija dobila na značaju u odnosu na konkurentske zemlje. Rad na istraživanju zahtijevao je primjenu znanstvenih metoda analize, promatranja, klasifikacije, deskripcije, te kompilacije. U drugom poglavlju, Turizam i promjene u okruženju, definirani su pojmovi turizam i turist kako bi se naglasila višeznačnost pojmova. Potom slijedi kratak pregled povijesnog razvoja turizma u svijetu. Na kraju su opisani promjene i postojeći trendovi na međunarodnom turističkom tržištu koji su jedan od temelja za izradu SWOT analize hrvatskog turizma. Treće poglavlje, Značajke hrvatskog turizma, temelj je, kao i prethodno poglavlje, za izradu SWOT analize. Najprije je dan kratak pregled povijesnog razvoja turizma u Hrvatskoj. Potom su navedene temeljne značajke hrvatske turističke potražnje, te su opisani hrvatske prednosti i nedostaci prema indeksu konkurentnosti turizma i putovanja. Četvrti dio, Najznačajniji problemi hrvatskog turizma, na temelju SWOT analize i druge literature iz područja turizma, prepoznaje najznačajnije probleme. Razvrstava ih u više kategorija. Potom u svakoj od tih kategorija ukratko opisuje situaciju, te daje određene prijedloge za uklanjanje istih. Na kraju slijede zaključak, popis korištene literature, te popisi tablica, grafikona i priloga.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2008/78
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:42
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:30
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/694

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku