E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Turistička zajednica općine Brtonigla u sustavu turističkih zajednica Republike Hrvatske

Barišić, Magdalena (2008) Turistička zajednica općine Brtonigla u sustavu turističkih zajednica Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (320kB)

Sažetak

Turizam je skup odnosa i pojava vezanih za aktivnost osoba koje putuju i borave u mjestima izvan uobičajene sredine i to do godinu dana radi provođenja slobodnog vremena. Hrvatska je jedna od najpoznatijih turističkih zemalja. Zbog nastojanja da se stanje u turizmu u Hrvatskoj izmjeni na bolje Sabor Republike Hrvatske je na svojim sjednicama od 29. svibnja 1991. godine donio Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Taj zakon je uvažavajući značaj turizma za Hrvatsku predstavio turističke zajednice kao temelj novog ustroja hrvatskog turizma. Turističke zajednice nastaju s ciljem da budu interesne organizacije svih subjekata čije su djelatnosti povezane s ugostiteljstvom, turizmom i s tim djelatnostima povezane djelatnosti. Tema ovog diplomskog rada je Turistička zajednica općine Brtonigla u sustavu turističkih zajednica Republike Hrvatske. U ovom diplomskom radu je cilj i nastojano je objasniti sam pojam turističkih zajednica, sustav turističkih zajednica, financiranje turističkih zajednica jer je to sustav organizacije s jakim samostalnim izvorima financiranja, te na samom kraju kako Turistička zajednica općine Brtonigla djeluje i koje su njezine zadaće u sustavu turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj. U drugom poglavlju ovog diplomskog rada opisana su osnovna obilježja turističkih zajednica, navedena su i načela i ciljevi djelovanja turističkih zajednica, ustroj i upravljanje u turističkim zajednicama kao i gospodarenje u njima. U trećem poglavlju objašnjava se sustav turističkih zajednica u Hrvatskoj počevši od njegov samog nastanka do njegove organizacije, te zatim planiranja i izvješćivanja u sustavu. Financiranje sustava turističkih zajednica izloženo je u četvrtom poglavlju, navedena je i opisana uloga članarina u turističkim zajednicama, te koja je uloga boravišne pristojbe. Zadnje peto i važnije poglavlje nosi naziv teme diplomskog rada. Dati su osnovni podaci o Turističkoj zajednici općine Brtonigla, navedene su njezine zadaće i poslovi u sklopu sustava turističkih zajednica Republike Hrvatske, te opisana je također uloga talijanske nacionalne organizacije „ Citta del Vino “ stoga što je ta suradnja veoma važna u poslovanju Turističke zajednice općine Brtonigla . Što se tiče znanstvenih metoda u ovom radu korištene su metoda deskripcije, metoda analize i teorija sustava kao metoda. Pošto je metoda analize postupak istraživanja, objašnjavanja i raščlanjivanja složenih tvorevina na njihove jednostavnije sastavne dijelove, elemente i izučavanje svakog dijela za sebe rasčlanjen je sustav turističkih zajednica u Hrvatskoj na sastavne dijelove i opisani su elementi sastavnih dijelova. Korištena je teorija sustava kao metoda, posebno teorija općeg sustava gdje se predmet istraživanja definira u sklopu veće cjeline, nastojano je Turističku zajednicu općine Brtonigla definirati kroz cjelokupni sustav turističkih zajednica, te je na taj način objašnjena njezina svrha, ciljevi i djelovanje. Također korištena je i metoda deskripcije da bi se opisale turističke zajednice, sustav turističkih zajednica, Turistička zajednicu općine Brtonigla i njene aktivnosti u sklopu sustava turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/61
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:55
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:55
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/697

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku