E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Poslovna komunikacija

Labinjan, David (2008) Poslovna komunikacija. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (593kB)

Sažetak

Većina naših potreba i sve što nas čini ljudima u svojoj bazi ima komunikaciju. Komunikacija je sredstvo koje nam omogućava ostvarenje naših ciljeva. Dobre komunikacijske vještine omogućit će nam iznimno zadovoljstvo u privatnom kako i u poslovnom životu. Bilo da pokušavamo zavesti zgodnu djevojku, opravdati se roditeljima jer nismo došli doma u 2 nego u 6 ujutro, na razgovoru za toliko željenim poslom ili na usmenim ispitom kod profesorice iz marketinga – mi komuniciramo. Od osnovne škole pa sve do fakulteta i kasnije u životu postoje osobe koje će nas učiti i pokušati baš kroz komunikaciju obrazovati i usmjeriti. U današnjem poslovnom svijetu može se imati najkvalitetniji proizvod na svijetu, ali bez efikasne komunikacije s kupcima prodaja neće nikad dostići svoj maksimum. Komunikacija ima ključnu ulogu u stvaranju povoljnih i nepovoljnih dojmova o pojedincu i organizaciji. Odabrao sam ovu temu jer osim što je moderna i dinamična smatram da je komunikacija prava umjetnost i trebala bi biti najrazvijenija vještina svakog vrhunskog managera. Znanstvene metode koje se koriste u radu su: metoda analize i sinteze, generalizacije i apstrakcije, metoda deskripcije i klasifikacije, komparativna metoda, statistička metoda, metoda intervjua i polustrukturiranog upitnika. Rad je podijeljen na logična poglavlja koje se razvijaju od općeg poimanja ka pojedinačnom. Prvo poglavlje, Poslovna komunikacija, odnosi se na pojam i značenje komunikacije, sagledava definiciju komunikacije sa različitih aspekta. Svrha komunikacije prikazuje njezin cilj i funkciju. Ona osim što integrira upravljačke funkcije unutar poduzeća, povezuje društvo s vanjskim okruženjem. U procesu komunikacije navedene su sve faze kroz koje prolazi poruka: od pošiljatelja pa sve do primatelja. U zadnjem djelu prvog poglavlja, proučavamo oblike komunikacije i razlikujemo: usmenu, pisanu te neverbalnu komunikaciju koja zauzima sve veću ulogu u organizaciji. Drugo poglavlje, Komuniciranje u organizaciji,, bavi se strukturom organizacije, koja se tretira kao skup međusobnih povezanih dijelova poduzeća. Ona predstavlja skelet, građu, ustrojstvo određenog poduzeća. Cilj je uskladiti strukturu organizacije s funkcijama i ciljevima managementa na način da se smanjuju troškovi i poveća efikasnost. U organizaciji postoji formalna i neformalna komunikacija. Formalna komunikacija odvija se od vrha hijerarhijske piramide prema bazi, od baze prema vrhu, dijagonalno ili horizontalno. U današnje vrijeme inzistira se na komunikaciju odozdo prema gore, jer omogućava saznanja ne samo o ostvarenim rezultatima, već i o mišljenju podređenih. Drugi oblik komunikacije koji se javlja u organizaciji je neformalna, ona se odvija među skupine prijatelja ili poznanika unutar poduzeća i često sadrži ili traži informaciju koju management slučajno ili namjerno nije formalno objavio. Na kraju poglavlja opisane su najčešće prepreke i prekidi u komunikaciji. U trećem dijelu, obuhvaćena je Komunikacija u hotelijerstvu. U hotelijerstvu komunikacija ima najvažniju ulogu, ona počinje unutar uprave hotelijerskog poduzeća, između različitih sektora i sve do djelatnika na najnižoj razini. U današnje vrijeme sve je veći naglasak na obrazovanje i sposobnost komunikacije djelatnika koji su u neposrednom kontaktu s gostom, i o kojima ovisi da li će gost biti zadovoljan i vratiti se ili će širiti loše informacije o poduzeću. Posljednje poglavlje predstavlja opis dvaju vodeća hotelijerska poduzeća u Istri, koja svake godine ulažu u svoje objekte i konstantno povećavaju broj noćenja : „Plava laguna“ i „Riviera Poreč“. Kroz intervjue koje sam proveo sa Vedranom Banovcem u Plavoj Laguni i Nives Matić u Rivieri Poreč nastojat ću prikazati pomoću nekoliko pitanja vezana uz teoriju, način na koji se komunicira unutar ta dva turistička poduzeća. Sredstvo istraživanja bio je standardizirani upitnik intervju ( unaprijed je pripremljen u pisanom obliku i ima sva formalna i sadržajna obilježja kao i anketni upitnik, a razlika je jedino u tome što intervjuer ta pitanja usmeno postavlja i što ispitanik usmeno odgovara a intervjuer te odgovore zapisuje – Prilog 1)

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/67
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:42
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:42
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/703

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku