E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Odabrana obilježja poduzetništva u Hrvatskoj

Jovanović, Maja (2007) Odabrana obilježja poduzetništva u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (308kB)

Sažetak

Poduzetništvo i znanost o upravljanju predstavljaju razvojni čimbenik bez kojeg niti jedna zemlja ne može napredovati. Zbog toga poduzetništvo treba shvatiti kao temeljnu djelatnost i vrijednost koja pokreće i integrira društvo. Zbog njegove gospodarske važnosti Republika Hrvatska je počela stvarati poduzetničku klimu i okruženje koje će povoljno djelovati na nastanak novih i razvoj postojećih gospodarskih subjekata. Cilj ovog rada je ukazati na odabrana obilježja poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad podijeljen je u četri poglavlja. Nakon uvodnog dijela drugi dio odnosi se na povijesni razvoj poduzetništva i pojmovnog određenja poduzetništva. Povijesni razvoj poduzetništva seže u daleku prošlost. Stari narodi poput Arapa, Babilonaca, Egipćana, Grga, Feničana i Rimljanina bavili su se poduzetništvom i možemo reći da se putem poduzetništva razvijala civilizacija. Poduzetništvo je bilo predmetom rasprava mnogih ekonomiskih škola što je rezultiralo razvojem klasičnog, neoklasičnog i modernog pristupa razvoju poduzetnišva. U trećem poglavlju naveli smo značajnije teoretičare poduzetništva povijesnim slijedom te osnovne preduvjete razvoja poduzetništva i poduzetnika kao nositelja cjelokupnog poduzetničkog pothvata. Važnu ulogu u poticanju razvoja poduzetništva ima država, koja svojim poticajnim mjerama stvara okruženje koje pogoduje poslovanju poslovnih subjekata. Europska unija posebnu pozornost posvećuje poduzetništvu jer ono pomaže otvaranju novih radnih mjesta i gospodarskom rastu, potiče konkurentnost i razvija osobne potencijale i društveni interes. Poduzetništvo u 21. stoljeću djeluje u drugačijim uvjetima nego ranije, a Republika Hrvatska se mora prilagoditi tim uvjetima. U četvrtom poglavlju izvršen je pomak teorijskog na praktični dio problematike vezane uz poduzetništvo Republike Hrvatske. Analizira se poduzetništvo u razdoblju od 1994.- 2005. godine. Poduzetničke zone, centri i inkubatori čine poduzetničku infrastrukturu, dok klasteri predstavljaju glavni pokretač regionalnog razvoja. Pokretačka snaga hrvatskog gospodarstva je poduzetništvo. Vlada Republike Hrvatske izradila je konkretne programe poticaja poduzetništva. Naslov petog poglavlja je „Hrvatska kao dio GEM –a“. GEM predstavlja najveći međunarodni istraživački projekt o poduzetništvu od 1999. godine. Republika Hrvatska je 2002. godine pristupila tom projektu čime je ostvarila mogućnost uspoređivanja djelotvornosti politika, programa i aktivnosti različitih institucija i asocijacija koje se bave izgradnjom poduzetništva. Metode znanstveno istraživačkog rada su: metoda analize i sinteze, metoda makroekonomske i mikroekonomske analize, metoda klasifikacije i deskripcije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2007_115
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.4 Menadžment. Uprava. Ravnateljstvo Tehnike i metode upravljanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:39
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:50
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/706

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku