E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Kreditni potencijal banke i likvidnost

Krošl, Raymond (2007) Kreditni potencijal banke i likvidnost. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (905kB)

Sažetak

Nedavna povijest hrvatskog bankarstva svjedočila je brojnim bankrotima banaka. Bankrotima nisu gubile samo banke kojima se bankrot dogodio, nego i fizičke i pravne osobe te ostale banke, koje su iz nekih razloga svoj novac imale položen na čuvanje u toj banci koja je bankrotirala. Razmjer i ozbiljnost bankrota neke banke najbolje opisuju činjenice da u nekim slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske zbog bankrota banke, privreda čitavog područja bila bi usporena ili uništena zbog zaustavljanja tijeka novca. Ne rijetko, u Republici Hrvatskoj bankrot banke događao bi se zbog neiskustva odnosno neznanja vođenja tako ozbiljne institucije o kojoj su ovisile čitave regije. Razlozi bankrota bi uglavnom bili uvjetovani željom za brzom zaradom, angažiranjem više novca za kredite, ne uvažavajući rezerve likvidnosti i sigurnosne rezerve koje propisuje nacionalna krovna institucija, Hrvatska narodna banka (skraćenog naziva: HNB). Poštivanje odredbi koje propisuje HNB u smislu rezervi likvidnosti i obveznih, iako nekad ograničava banku u postizanju većih zarada, svakako čuva banku ali i ostale subjekte od nelikvidnosti. Pravilno korištenje rezervi te odobravanje kredita u maksimalnim dopuštenim iznosima (kreditnom potencijalu) osigurava banci, uz poštivanje i ostalih zakonitosti bankarske industrije, nesmetani rast . Diplomski rad iz kolegija Novac i bankarstvo izabran je zbog zanimanja na koji način funkcioniraju mehanizmi stvaranja ”novog” novca. Kreditni potencijal kao mogućnost banke da plasira svoja sredstva i uveća ih s kamatama, te likvidnost banke kao jedno od osnovnih načela privređivanja u robnoj novčanoj privredi, biti će raščlanjeni i proučavani a zatim će se teoretska razmatranja pokušati potkrijepiti praktičnim pokazateljima realne situacije. U obradi teme korištene su metode analize i sinteze, indukcije i dedukcije te povijesna i statistička metoda kod podataka prezentiranih u izvještajima HNB-a. Obradom izabrane diplomske teme želi se objasniti utjecaj kreditnog potencijala banke na njenu likvidnost i obrnuto, te u kojoj mjeri taj međuodnos djeluje. U prvom dijelu rada opisuje se nastanak novca i novčanih surogata. U samom početku daje se kratka povijest transformacije oblika novca od naturalnog kao što je stoka, koža, zlato pa do bankonote i današnjeg oblika novca, te pojava depozitara i bankara. U drugom i trećem poglavlju obrađuje se banka kao financijski čimbenik objašnjavajući njene funkcije u smislu prikupljanja i investiranja novčanih sredstava s ciljem stvaranja profita. Četvrti dio govori o kreditima i kreditiranju gospodarstva i domaćinstava kao glavnom poslu banke. Poslovima kreditiranja banka ostvaruje dobit uvećavanjem kreditne glavnice za kamatu ali isto tako, kreditiranje povećava rizike ukoliko se krediti uvećani za kamatu ne vraćaju pravovremeno ili se uopće ne vraćaju. U nastavku rada analizira se kreditni potencijal i likvidnost, odnosno način na koji se crpi novac koji se kasnije pretvara u sredstva za kreditiranje privrede, kako se izračunava količina novca koja je slobodna za ulaganje, kolike moraju biti rezerve banke a da se ne naruši likvidnost banke te na taj način banku izlažu nemogućnosti podmirivanja obveza i daljnjeg stvaranja novca. Konačno, u posljednjem dijelu rada obrađuje se likvidnost hrvatske bankarske industrije, te se u 8. poglavlju povezuju i zaokružuju svi dijelovi rada u jednu cjelinu, prikazom stanja u Republici Hrvatskoj.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Božina, Lovre
Dodatne informacije: 2007_114
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:33
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:10
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/707

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku