E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena zakona o reviziji u Republici Hrvatskoj: empirijsko istraživanje

Đurić, Saša (2007) Primjena zakona o reviziji u Republici Hrvatskoj: empirijsko istraživanje. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (424kB)

Sažetak

Zakonska regulativa revizije u Republici Hrvatskoj započinje svoj razvoj početkom procesa privatizacije. Početak revizijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj obilježen je donošenjem Zakona o reviziji (NN br. 90/92) koji se počeo primjenjivati od 1. siječnja 1993. godine. Prije toga uloga revizora u Republici Hrvatskoj bila je regulirana odredbama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva (NN broj 53/91). Zakon o reviziji (NN broj 90/92) pokazao se kao nepotpun s brojnim propustima u praksi. Bilo je puno govora o potrebama za promjenama i dopunama Zakona o reviziji, ali unatoč tome on se primjenjivao sve do 2005. godine. Hrvatska je kao i sve druge srednje i istočno europske države krenula u proces tranzicije i pridruživanja Europskoj uniji. U tom procesu Hrvatska bi trebala uskladiti svoju pravnu stečevinu sa pravnom stečevinom Europske unije. To se odnosi i na pravnu regulativu revizijske djelatnosti. Hrvatska je u takvoj situaciji bila primorana da donese novi Zakon o reviziji, što se u konačnici i ostvarilo 2005. godine. Novi Zakon o reviziji (NN broj 146/05) pokazao se kvalitativno i kvantitativno bolji u odnosu na prethodni Zakon te je djelomično usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije. Svrha ovog diplomskog rada je prikazati razliku starog i novog Zakona o reviziji te empirijski istražiti njihovu primjenu u praksi. U prvom dijelu diplomskog rada općenito je definiran pojam revizije te se navode razlozi i svrha postojanja revizijske djelatnosti. Navodi se cilj i zadaća revizije, koja nije samo ispitivanje i izražavanje mišljenja o objektivnosti i realnosti financijskih izvještaja, već se revizija promatra i prosuđuje kao "veza koja stvara povjerenje" između managementa koji priprema i podnosi financijske izvještaje i korisnika informacija sadržanim u tim izvještajima. Zatim slijedi pregled zakonske regulative revizijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj od njenog osnivanja do danas te je provedena empirijska analiza primjene Zakona kroz anketni upitnik. Analizom anketnog upitnika dolazi se do mišljenja i ocjena anketiranih revizora o starom i novom Zakonu o reviziji, te nakon analize date su smjernice budućeg razvoja revizijske djelatnosti u Republici hrvatskoj. Na kraju diplomskog rada cijela tema zaokružena je zaključkom u kojem su iznesena vlastita mišljenja i zaključci o postojećem stanju u revizijskoj djelatnosti. Indukcija, dedukcija, empirijska analiza, statistička i matematička metoda neke su od korištenih znanstvenih metoda prilikom pisanja ovog rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_112
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:34
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:34
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/709

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku