E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Specifičnosti demografskog razvitka u Hrvatskoj

Božac, Emanuela (2008) Specifičnosti demografskog razvitka u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (643kB)

Sažetak

Jedna od vrlo aktualnih tema u Hrvatskoj tijekom posljednjih godina je demografsko stanje države. Rasprave o tome su se posebice pojačale nakon popisa 2001. godine kojim smo dobili uvid u trenutnu demografsku sliku Hrvatske i intenzitet promjena od prethodnog popisa. Naime, demografska slika Hrvatske je još početkom devedesetih godina prošlog stoljeća bila ugrožena negativnim demografskim procesima, a ratna zbivanja tijekom tih godina još su više pogoršala trenutno stanje. Sve je to ujedno utjecalo na prostorni razmještaj stanovništva te je izazvalo goleme gubitke i poremećaje u svim komponentama daljnjeg razvoja države. Temeljni cilj ovog diplomskog rada je prikazati trend kretanja stanovništva te utvrditi koje su posljedice nepovoljnih demografskih promjena u Republici Hrvatskoj. Rad je strukturiran u pet cjelina. Nakon uvodnog dijela u prvom poglavlju ovog rada prikazuje se kretanje stanovništva kroz povijest u Hrvatskoj s usporedbom sa svijetom. Nastojalo se ukratko prikazati kako se je odvijao proces demografske tranzicije u našoj zemlji, prirodno i mehaničko kretanje stanovništva kroz duže razdoblje i kakvo je brojčano stanje stanovništva danas. Drugo poglavlje posvećeno je sve aktualnijem problemu koji nam sve više prijeti, a to je problem starenja stanovništva. Cilj je bio da u tom dijelu bude dano značenje pojma starenje stanovništva, da budu prikazani njegovi uzroci, posljedice tog procesa na sadašnje stanovništvo te analizirati kakvo je realno stanje u Hrvatskoj što se tiče tog problema. U trećem poglavlju piše se o prostornom razmještaju stanovništva. S obzirom da stručnjaci upozoravaju da je već gotovo 3% naselja u Hrvatskoj prazno, da naselja ubrzano gube stanovništvo te da je u većini lokalnih jedinica veća smrtnost nego rodnost, razmještaj stanovništva u Hrvatskoj prikazan je kao alarmantno stanje, odnosno neki stručnjaci dozvoljavaju si čak da govore kako nam prijeti izumiranje. Četvrto poglavlje posvećeno je projekciji stanovništva Republike Hrvatske do 2031. godine. U ovom dijelu biti će prikazani rezultati projekcije stanovništva te će se pokušati komentirati buduće promjene kretanja stanovništva i utjecaj sadašnje starosno-spolne strukture na buduću populacijsku dinamiku. Peto poglavlje, kao zadnje, zamišljeno je kao jedan od načina rješavanja problema koje je prezentirano na početku rada. Naime, u ovom poglavlju piše se o populacijskoj politici, koliko je ona aktivna u našoj zemlji, koje su mjere provođenja populacijske politike i kakvi su rezultati njezinog provođenja. Podloga za izradu rada bila je stručna literatura, pojedinačni istraživački radovi, rezultati projekata društvenih i znanstvenih instituta te podaci Državnog zavoda za statistiku. Kao izvori u proučavanju stanovništva korištene su internet stranice Državnog zavoda za statistiku te objavljeni podaci u istraživačkim radovima. Pri obradi su upotrebljene odgovarajuće demografsko statističke metode pomoću kojih je bilo moguće procjeniti sastavnice ukupnog kretanja stanovništva. Prilikom izvođenja projekcije stanovništva Republike Hrvatske za razdoblje od 2001. do 2031. godine, koristila se je analitička metoda ili tzv. metoda komponenata koja se temelji na proučavanju dosadašnjih promjena i iznošenju hipoteza o budućim promjenama komponenti kretanja stanovništva.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2008/50
Teme: 3 Društvene znanosti > 31 Demografija. Sociologija. Statistika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:52
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:55
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/715

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku