E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Organiziranost poslovne funkcije prodaje u poduzeću "Croatia osiguranje d.d."

Pustijanac, Dean (2008) Organiziranost poslovne funkcije prodaje u poduzeću "Croatia osiguranje d.d.". Poslijediplomski specijalistički rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Ovaj diplomski rad je iz predmeta "Poslovna organizacija", a tema je vezana za problematiku organiziranja poslovne funkcije prodaje u poduzeću. Rad se sastoji od osam dijelova pri čemu je uža tematika obrađena u četiri dijela (od prvog do četvrtog poglavlja). U nastavku se obrazlažu dijelovi rada u kojima je obrađena uža tematika rada. Prvo poglavlje rada,"Organiziranost poslovne funkcije prodaje u poduzeću Croatia osiguranje d.d.", odnosi se na organizaciju poduzeća, te daje odgovore na pitanje zašto je organizacija važna za poduzeće, i koji njezini elementi utječu na uspješnost poslovanja poduzeća. Organizacijska struktura je jedan od najvažnijih elementa organizacije, koji govori kako moraju biti podijeljeni i povezani elementi poduzeća, da bi ono uspješno poslovalo u određenim uvjetima. U drugom poglavlju rada prikazana je poslovna funkcija prodaje te oblici organizacije prodajne funkcije. Govoreći o organizacijskoj strukturi prodaje, koja je dinamičan faktor organizacije, spomenuti su vanjski i unutarnji čimbenici koji utječu na promjene u organizacijskoj strukturi, te važnost njezine prilagodbe uvjetima poslovanja. Može se reći da prodaja realizira napore svih ostalih funkcija poduzeća. Stoga su njezina organizacija i povezanost s drugim funkcijama u poduzeću od presudnog značaja za rast i razvoj poduzeća. Treće poglavlje rada prezentira opće podatke o poduzeću "Croatia osiguranje" d.d.- njegov povijesni razvoj, organizaciju te poslovnu situaciju. "Croatia osiguranje" d.d. je najveće hrvatsko osiguravateljsko poduzeće, osnovano 1884. godine, sa najvećim tržišnim udjelom na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj. Stoga je ono dobar primjer kako bi jedno poduzeće trebalo poslovati i organizirati svoje poslovanje, a posebno poslovnu funkciju prodaje, koja je iznimno važna za financijski rezultat poduzeća, pogotovo ako se ono ne bavi proizvodnjom, već uslužnom djelatnošću. U četvrtom poglavlju rada prikazana je organizacija poslovne funkcije prodaje na primjeru već spomenutog poduzeća. Objašnjena je pozicija funkcije prodaje u poduzeću, način na koji je organizirana te čimbenici koji na nju utječu. Na kraju ovog rada dana je ocjena organizacijske strukture poslovne funkcije prodaje poduzeća. Pri istraživanju i izradi ovog rada korištene su osnovne matematičke i statističke metode, kao i klasične metode analize i sinteze, indukcije i dedukcije, te metode deskripcije i kompilacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Poslijediplomski specijalistički rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/53
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:40
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/718

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku