E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj Gospodarsko socijalnog vijeća na tržište rada u Republici Hrvatskoj

Marić, Jasmina (2008) Utjecaj Gospodarsko socijalnog vijeća na tržište rada u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (714kB)

Sažetak

Hrvatska Vlada, poslodavci i sindikalne središnjice iskazali su jasno opredjeljenje za razvoj bipartitnih i tripartitnih socijalnih odnosa, te su u proteklom razdoblju zaključili Sporazum o gospodarsko socijalnom vijeću i drugim oblicima socijalnog partnerstva u Republici Hrvatskoj čime su proširili institucionalne oblike socijalnog dijaloga. Uz logističku i stručnu potporu Ureda za socijalno partnerstvo u Hrvatskoj stvoreni su ključni uvjeti za uspješnije vođenje socijalnog dijaloga na svim razinama, u različitim tijelima i između svih zainteresiranih strana. Cilj diplomskog rada je prikazati značenje socijalnog partnerstva kroz utjecaj na tržište rada. Dok je temeljna svrha ovog rada proučiti socijalno-gospodarsko partnerstvo kao mogućnost usklađivanja i rješavanja socijalnih gospodarskih problema uz izgradnju zajedničkog sustava vrijednosti i potreba. Osnovno načelo socijalnog partnerstva je da partneri suprotnih interesa putem socijalnog dijaloga, solidarnosti i tolerancije dogovore (sporazume) postižu konsenzusom. Diplomski rad je koncipiran u tri dijela. Nakon uvodnog izlaganja slijedi drugo poglavlje koje je posebno teoretski fokusirano na povijesni razvitak modela socijalno-gospodarskoga partnerstva, razloge za njegovo uvođenje, pretpostavke, ciljeve i sadržaje, dok se u trećem poglavlju razrađuje tema rada. Definiraju se i obrazlažu osnovni pojmovi o Gospodarsko socijalnom vijeću (organizacija na nacionalnoj razini i lokalnoj razini, tržište rada, sindikati i poslodavci). Posebno je važno istaknuti bitan utjecaj Gospodarsko socijalnog vijeća na formiranje trećih tijela u cilju rješavanja radnih sporova. U posljednjem dijelu rada se posebno analizira djelovanje Gospodarsko socijalnog vijeća u Istarskoj županiji. Posebice istaknut je naglasak na utjecaju Vijeća na tržištu rada Istre. Dotaknuta je i tema aktualnog procesa koji se odvija u Hrvatskoj, a to je privatizacija sa socijalnog aspekta. U sedmom poglavlju izvučeni su zaključci do kojih se došlo u obradi teme i dani su prijedlozi o poboljšanju socijalno-gospodarskog partnerstva u Hrvatskoj. U izradi ovog diplomskog rada korištene su metode analize i sinteze, induktivna i deduktivna metoda, komparativna metoda i deskriptivna metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/54
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada.
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:59
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:59
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/719

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku