E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Osobna potrošnja u Hrvatskoj od 1998.do 2005.godine

Šumberac, Tanja (2008) Osobna potrošnja u Hrvatskoj od 1998.do 2005.godine. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (395kB)

Sažetak

Ovaj se diplomski rad bavi istraživanjem osobne potrošnje Republike Hrvatske u razdoblju od 1998. godine do 2005. godine. Cilj ovog diplomskog rada je da se prikaže struktura osobne potrošnje u Republici Hrvatskoj i da se prikaže potrošnja po pojedinim stavkama osobne potrošnje, te se uvidi za koju stavku osobne potrošnje se najviše trošilo, te kretanja osobne potrošnje u BDP-u. Naznačeni ciljevi rada odredili su pristup i metode istraživanja i izlaganja. U istraživanju su korištene znanstvene metode analize, sinteze, indukcije i komparacije. Rad je podijeljen u tri poglavlja. U prvom poglavlju definirat ćemo osobnu potrošnju, te funkcije potrošnje, te prikazati teorije funkcije potrošnje, a one jesu: teorija apsolutnog dohotka, teorija relativnog dohotka, teorija permanentnog dohotka i teorija «životnog ciklusa». U drugom poglavlju koje je ujedno i najopširnije prikazat ćemo strukturu osobne potrošnje u Republici Hrvatskoj. Struktura izdataka za osobnu potrošnju razvrstana je na 12 glavnih skupina: hrana i bezalkoholna pića, alkoholna pića i duhan, odjeća i obuća, stanovanje, pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje, zdravstvo, prijevoz, komunikacije, rekreacija i kultura, obrazovanje, hoteli i restorani, ostala dobra i usluge. Grafički ćemo prikazati svih dvanaest stavki osobne potrošnje u vremenskom rasponu od 1998. godine do 2005. godine. Grafikoni su prikazani u apsolutnim vrijednostima i u postocima. Pri kraju drugog poglavlja prikazana su ukupno upotrijebljena sredstva i njihova struktura, ukupno raspoloživa sredstva i njihova struktura, te prosječna godišnja osobna potrošnja i prosječni godišnji raspoloživi dohodak po kućanstvu. U trećem poglavlju osvrnut ćemo se na kretanja osobne potrošnje u BDP-u koje je ujedno i zaključno poglavlje. Tu ćemo objasniti bruto domaći proizvod izražen u tekućim i stalnim cijenama, te kretanja osobne potrošnje u razdoblju od 1998. godine do 2005. godine. Osvrnut ćemo se i na bruto dodanu vrijednost, te obračun bruto domaćeg proizvoda. U zadnjem dijelu dat ćemo zaključak diplomskog rada u kojem ćemo analizirati i objasniti osobnu potrošnju po pojedinim stavkama, te navesti prednosti i nedostatke potrošnje u Republici Hrvatskoj.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/22
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.101.541 Makroekonomija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:26
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:26
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/737

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku