E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj investicija na razvoj poslovanja poduzeća

Slavec, Ivan (2008) Utjecaj investicija na razvoj poslovanja poduzeća. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (592kB)

Sažetak

Investicije su jedno od najzanimljivijih, ali i najsloženijih područja ekonomske teorije i prakse. Usko povezane s procesom društveno-ekonomskog razvitka investicije svojim multiplikativnim djelovanjem na privredu kao cjelinu bitno opredjeljuju praktično sve ekonomske tokove, pa i stanja. Nadalje možemo reći da je vrijeme i to buduće, sastavna komponenta definicije investicija. Neizvjesnost koju budućnost nosi sa sobom po prirodi stvari , značajka je i investicija. Za svaku investicijsku odluku, posebno onu što se odnosi na velike investicijske projekte, koji za privredu imaju infrastrukturnu važnost, može se reći da je ne samo ekonomska, već i duboko politička odluka. Stoga se i investicijskoj aktivnosti u cjelini mora prilaziti s posebnom pozornosti. Kako u ekonomskoj teoriji, tako i u realnom ekonomskom životu, proces ekonomskog rasta i razvoja nerazdvojno je vezan za investicije. Investicije su zapravo svojevrsna potencijalna energija dok je u realnom ekonomskom životu od presudne važnosti zapravo njihov kinetički učinak- njihova efikasnost. U ovome radu se na primjeru poduzeća „Kraš“ d.d., prikazuje kako pravilno planiran investicijski projekt dovodi do povećanja profita poduzeća. Diplomski rad je konceptualno podijeljen na dva dijela: Pošto su investicije tema ove radnje u tu svrhu u prvom dijelu s teorijskog aspekta, definira se investicija, prikazuje njena podjela, motivi, te međusobna povezanost sa razvojem. Nadalje, pažnja je usmjerena na važnost investicijske odluke i na kraju je detaljno prikazan proces planiranja investicijskog projekta kroz faze pripreme i ocjene sve do njegove izvedbe. U drugom dijelu prikazana je primjena teorije u praksi odnosno dan je poslovni plan putem kojeg je obrađena investicija kroz točke pisanja investicijske studije. Na taj je način prikazano kako je poduzeće Kraš d.d. došlo do ideje o investiranju i kako je tekao cjelokupni proces. Na samom početku prva i druga točka obuhvaćaju sažetak poslovnog plana, u kojem se nalaze određeni podaci o poduzeću i o njegovom investicijskom projektu. Nakon općih podataka o poduzeću i svrhe investiranja, prikazana je i analiza njegovog dosadašnjeg poslovanja kroz četiri posljednje godine. U trećoj točki iznesen je koncept, metodološki pristup i informacijska osnovica. U narednoj četvrtoj točki analiziraju se tržišni aspekti pothvata i argumentira njihova opravdanost, analiziraju se parametri prodajnog tržišta te daje osvrt na domaću i inozemnu konkurenciju. Na temelju toga provedena su vlastita i agencijska istraživanja na osnovu čijih zaključaka se krenulo u investiciju. Peta točka prikazuje tehničko-tehnološke, organizacijske i lokacijsk aspekte u kojima se navodi sažetak ključnih tehničko-tehnoloških odrednica proizvodnje, opis tehnologije i broj radnika. Šestom točkom je dana financijska priprema u kojoj se razrađuju elementi financijske pripreme, tj. proračunava se ukupni prihod, obrazlažu investiranja u osnovna sredstva te izvodi račun dobiti i gubitka. Na kraju sedmom točkom je istaknuta ocjena učinkovitosti u kojoj se rabi dinamičan pristup analizi na temelju uređenih novčanih tokova kao dokaz izvedivosti ovog projekta.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/27
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.101.542 Mikroekonomija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:41
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:41
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/742

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku