E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ugovor o kupoprodaji u suvremenoj trgovini

Dagostin Pučić, Alenka (2008) Ugovor o kupoprodaji u suvremenoj trgovini. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (318kB)

Sažetak

Internet i bežična tehnologija u zadnjih su nekoliko godina doveli do prave evolucije u poslovanju, pa se već može govoriti o novoj poslovnoj filozofiji temeljenoj na elektroničkom poslovanju. Razvojem i osuvremenjivanjem elektroničkih komunikacija sve se veći broj pravnih poslova sklapa na distanci, putem računala koji ima prednost brzine i lakoće komunikacije putem Interneta. Time nastaje novi oblik pravnog posla, koji je u svom začetku bio relativno pouzdan zbog malog broja korisnika računalnih mreža i zapravo se radilo o zatvorenom krugu korisnika. Povećanjem broja korisnika dolazi do sve veće mogućnosti neovlaštenog praćenja i mijenjanja sadržaja poruka koje se kreću tim putem komunikacije, te stoga i do sve veće nepouzdanosti ovakvog načina komuniciranja. Ali isto tako uviđaju se prednosti brzine i lakoće komunikacije putem Interneta. Razvoj informatičkog društva i tehnologije mijenja tradicionalan način poslovanja, prilagođavajući ga novim potrebama potrošača, što uvjetuje pojavu novih oblika prodaje; izravna prodaja krajnjem potrošaču, prodaja na daljinu, elektronička trgovina, nove komercijalne usluge na području prezentacije proizvoda, savjeta, plaćanja i isporuke. Iz tog je razloga nastala potreba za pravnom regulacijom novonastalog oblika pravnih isprava tj. elektroničkih isprava. U pravnoj regulaciji novonastalog oblika javljaju se dva osnovna problema: na elektroničkim medijima nemoguće se vlastoručno potpisati, što je bitan element pisane forme pravnog posla, te je moguće mijenjati i sam zapis. Da bi se osigurao integritet podataka, nastali su računalni programi koji omogućavaju izmjenu podataka što se razmjenjuje putem Interneta, odnosno programi koji čine te izmjene vidljivima ako podaci budu neovlašteno izmijenjeni. Diplomski rad se sastoji od više međusobno povezanih dijelova. U prvom dijelu autorica navodi pravne izvore ugovora o kupoprodaji, te nastoji prikazati najznačajnije odlike klasičnog oblika ugovora o prodaji koji može biti propisan zakonom ili određen sporazumno među strankama. Drugi se dio rada odnosi na sklapanje ugovora putem Interneta, značenje i potrebu pravnog uređenja, vrste ugovora, trenutak i mjesto sklapanja ugovora, kao i osnovne karakteristike elektroničke trgovine. U izradi rada nastojano je usporediti način uobičajenog sklapanja ugovora i sklapanja ugovora putem Interneta. Donošenjem Zakona o elektroničkom potpisu Republika Hrvatska ušla je u krug zemalja koji usvaja novu tehnologiju te su u radu izloženi pravni učinci elektroničkog potpisa, kao i značenje certifikata. Navedeni su i neki zakoni i propisi koji reguliranju područja primjene elektroničke isprave, odnosno širinu ograničenja njene primjene. Koliko se u Republici Hrvatskoj koristi Internet trgovina, te kakve sve prednosti ima sklapanje ugovora putem Interneta prikazano je pri kraju rada, a u zaključku je navedena sinteza ukupnog izlaganja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/28
Teme: 3 Društvene znanosti > 34 Pravo. Pravna znanost > 346 Gospodarsko pravo. Pravo državnog nadzora nad gospodarstvom
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:39
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:39
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/743

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku