E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Računovodstvene informacije u procesu ekonomskog odlučivanja banke "X"

Sodomaco, Aleksandra (2008) Računovodstvene informacije u procesu ekonomskog odlučivanja banke "X". Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (513kB)

Sažetak

Dugoročna uspješnost svakog poslovnog subjekta, kao obilježje konkurentske sposobnosti posljedica je djelovanja i ponašanja poslovnog subjekta u okolini. Vrlo je važno poznavanje značajki uže i šire okoline, prilike i prijetnji kojima je svaki poslovni subjekt okružen, te njegovih prednosti i slabosti. Do tih značajnih faktora dolazi se procesom odabira između različitih alternativa odnosno mogućnosti. Odlučivanje kao ključni element samog procesa upravljanja unutar poslovnog subjekta, odnosno usmjeravanja prema nekim ciljevima koji će dovesti do razvoja istog, i njegovog opstanka u uvjetima tržišnog okruženja temelji se na raspoloživosti i kvaliteti informacija. Kvalitetne i dobro upotrebljene informacije smanjuju neizvjesnost i rizik. Vrlo važno mjesto prema uspješnosti te donošenju kvalitetnih poslovnih odluka ima uloga računovodstva u poslovnom sustavu. Zadaća je računovodstva prikupljati i obrađivati podatke koji će služiti za konačne financijske informacije različitim razinama upravljanja odnosno managementu, ali i drugim vanjskim i unutarnjim korisnicima. Računovodstvena analiza, planiranje i kontrola osnova su za uspješno poslovanje i ostvarenje ciljeva. Osim toga, dobrom se strategijom mogu realizirati očekivanja i ostvarenje ciljeva kao i uspješno funkcioniranje te opstanak na tržištu gdje postoji velika konkurencija i svakodnevno dolazi do sve veće ekspanzije. Iz tog razloga moraju se pratiti nove tehnologije, ulagati u znanja, širiti svoje poslovanje i sl. Većina banaka u Hrvatskoj, i to najvećih i najznačajnijih, u vlasništvu je velikih i jakih inozemnih banaka, te posluju sukladno načinu rada i ponašanja prenesenih iz inozemstva. Stoga se može reći da već postoji okruženje kada se govori o konkurenciji koja je prisutna unutar Europske unije, jer se posluje u konkurentim uvjetima s prilično sličnom zakonskom regulativom kao u ostalim, razvijenim europskim zemljama. Cilj istraživanja, a ujedno i velika pozornost prilikom izrade ovog rada pridaje se računovodstvenom sustavu Banke X kao temeljnom procesu u prikupljanju računovodstvenih podataka potrebnih u odlučivanju. Tijek podataka koji se prikazuje od njihovog nastanka pa do trenutka kada su prikazani korisnicima vrlo je važan u različitim segmentima poslovanja. U središtu pozornosti je i makroorganizacija Banke X koja bi svojim promjenama trebala dovesti do željenih rezultata. Osnovni je cilj ovog istraživanja dobiti odgovore na sljedeća pitanja: 1. Kakve su informacije potrebne u procesu ekonomskog odlučivanja? 2. Kako se odvija računovodstveni proces u Banci X? 3. Kojim računovodstvenim informacijama raspolažu korisnici? 4. Koje bi promjene u Banci X dovele do kvalitetnijeg donošenja poslovnih odluka? Odgovori na postavljena pitanja predstavljaju vrlo zahtjevan posao koji iziskuje vrijeme i mnoga ulaganja od strane Banke X. Kvalitetan rezultat istraživanja trebao bi u budućnosti biti od koristi Banci X u postizanju što boljih i efikasnijih ciljeva. Ovaj rad podijeljen je u pet poglavlja. Prvo poglavlje sastoji se od Uvoda u problematiku cijelog rada. Upoznaje nas sa predmetom istraživanja, svrhom i ciljevima istraživanja, strukturom rada i znanstvenim metodama koje su korištene prilikom izrade diplomskog rada. Drugo poglavlje obrađuje makroorganizacijsku strukturu Banke X i navode se elementi odnosno čimbenici kojima se Banka X rukovodi pri razvoju. Opisane su različite strukture upravljanja i izvršenja poslova unutar poslovnih funkcija koje su međusobno povezane u cjelinu. Prikazuju se financijski podaci Banke za razdoblje od pet godina, te izračuni osnovnih i zakonom predviđenih vrijednosti financijskih pokazatelja. U trećem poglavlju obrađene su teorijske osnove i obilježja informacija za ekonomsko odlučivanje, opisana je uloga i proces računovodstvenog podsustava te važnost računovodstvenih informacija koje su potrebne različitim razinama upravljanja u procesu donošenja kvalitetnih poslovnih odluka. U četvrtom poglavlju prikazuje se struktura računovodstvenog sustava Banke X, u okviru koje su opisane poslovne knjige koje su zakonom predviđene za primjenu, te način prikupljanja, obrade, analize i predočavanje računovodstvenih informacija i njihovo značenje za dugoročan rast i razvoj cijelog sustava. S obzirom na dosadašnji uspješan razvoj i poslovanje Banke X i sve jači utjecaj konkurencije velikih inozemnih banaka te želju da se postignuta pozicija i rezultati Banke što više poboljšaju, potrebno je izvršiti novi iskorak u poslovanju koji će biti u skladu s približavanjem ulaska naše države u Europsku uniju. Novom strategijom i organizacijom poslovanja Banke X potrebno je sagledati sve dobre i loše strane dosadašnjeg poslovanja, odnosno sagledati pravo stanje, kako bi se u novom okruženju osigurali daljnji uspješan i stabilan razvoj, posebno vodeći brigu o kvaliteti usluga kao preduvjetu za povećanje kvantitete odnosno veličine Banke. Peto poglavlje je Zaključak koji zapravo predstavlja sintezu svih završnih stavova, spoznaja, relevantnih činjenica ovog rada. Znanstvene metode korištene prilikom obrade ovog rada odnose se na metode vlastitog opažanja o načinu poslovanja Banke X u proteklom razdoblju i eksperimentiranje o budućim poboljšanjima. Korištene su metode analize i sinteze te donesen je zaključak na temelju provedenih istraživanja metodom studija slučaja. U analizi korišteni su podaci o Banci X iz internih izvora i podaci prikupljeni i dostupni na internetu. Rezultat provedenih istraživanja je zapravo prikaz na koji način Banka X može biti spremna savladati konkurenciju koja je prisutna i s lakoćom se preorijentirati na način rada koji se koristi u zemljama Europske unije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/32
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:41
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:41
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/746

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku