E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Metode profesionalne selekcije

Piljan, Matija (2008) Metode profesionalne selekcije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB)

Sažetak

Jedno od najvažnijih područja managementa ljudskih potencijala je selekcija kvalitetnih, odnosno pravih ljudi. Njezina je važnost povezana s činjenicom da često sve kasnije aktivnosti i ukupna uspješnost organizacije ovise o tome kakve smo ljude odabrali. „ Selekcija je postupak kojim se primjenom unaprijed utvrđenih i standardiziranih metoda i tehnika za određeni posao izabiru oni koji najbolje udovoljavaju njegovim zahtjevima." Njime organizacija odlučuje o tome koga će zaposliti a koga ne, s obzirom na njihovu usklađenost sa strategijom i kulturom organizacije i konkretnim zahtjevima određenog posla. Cilj je procesa selekcije prognozirati i maksimirati buduću radnu uspješnost zaposlenih i cijele organizacije. Selekcijske su odluke posebno važne jer bitno utječu na buduće troškove ili dobiti organizacije. To je razlog da suvremene organizacije troše više novca, vremena i stručnih znanja na organiziranje dobrog procesa selekcije. Poseban problem vezan uz specifičnost ljudskih potencijala jest činjenica da loš djelatnik ne djeluje samo na svoj rad nego na različite načine i na rad drugih, jer ometa, demotivira i slično. Cilj je ukazati na potrebu za selekcijom kao i na njezinu važnost ya ukupno upravljanje ljudskim potencijalima. Cilj je proizašao iz hipoteze da se ljudi međusobno razlikuju. Na početku rada objašnjene su individualne karakteristike ljudi. Kako se ljudi razlikuju po mnoštvu psihičkih varijabli, pojašnjene su njihove razlike. Tu se radi o sposobnostima u koje se ubrajaju intelektualne sposobnosti, vrste inteligencije i kreativnost; osobine ličnosti te razni modeli ličnosti kao i osobine ličnosti važne za radnu uspješnost. U trećem poglavlju objašnjen je i proces profesionalne selekcije; uloga analize posla u selekciji, kriteriji radne uspješnosti te psihometrijske karakteristike selekcijskih metoda i postupaka. U četvrtom poglavlju podrobno su razrađene metode i tehnike profesionalne selekcije. Tu su objašnjeni standardni izvori informacija o kandidatima,psihologijski testovi, intervju te nekonvencionalne metode selekcije. Također, objašnjeni su i problemi koji se javljaju kod selekcije i način na koji se može selekcija i poboljšati te učiniti kvalitetnijom. U petom poglavlju objašnjene su metode selekcije koje se provode pri selekciji managera. Šesto i sedmo poglavlje daju razradu procesa selekcije na primjeru prakse, odnosno na primjeru određenih poduzeća. Pa tako objašnjena je provedba procesa selekcije u Zagrebačkoj banci te u brodogradilištu Uljanik. Za izradu rada korištene su znanstvene metode analize, sinteze i komparacije.U svrhu potvrđivanja hipoteze provedeno je sekundarno istraživanje temeljeno na proučavanju dostupne literature iz područja ljudskih potencijala, managementa i ekonomije rada te primarno istraživanje na primjeru Zagrebačke banke i brodogradilišta Uljanik.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2008/33
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada.
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:21
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:28
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/747

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku