E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Kultura poduzeća Lumenart d.o.o.

Dropulić, Diana (2008) Kultura poduzeća Lumenart d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (615kB)

Sažetak

Zanimanje za kulturu, kulturalnu povijest i «kulturalne studije» zamjetno je poraslo u osamdesetim i devedesetim godinama dvadesetog stoljeća. U različitim znanstvenim granama, taj kulturalni obrat imao je različite učinke i različita značenja. U primjeru ekonomije, zanimanje za kulturu povezano je s rastućim interesom za potrošnju, a svijest o takvim trendovima ne može se na zadovoljavajući način objasniti pojmovima pojednostavljenog modela racionalnog potrošača. Iako se konstrukt «kultura poduzeća» ponegdje susretao u literaturi još početkom 1950-ih godina, pojam «kultura poduzeća» , «kultura organizacije», «korporacijska kultura» ili «organizacijska kultura» relativno je nov pojam. Pojavom «kontingencijskog pristupa» u organizacijskoj teoriji koji osim formalne i neformalne organizacijske kulture uzima u obzir i faktore okoline, nastaje pojam «organizacijske kulture». Organizacijska kultura, kao znanstvena disciplina, javila se 1981. kada ja na Harvardu uvedena kao predmet. Devedesetih godina prošloga stoljeća u SAD-u ne pojavljuje se niti jedna knjiga iz područja managementa, a da ne spominje i značaj «corporate culture». Nakon što su Peters i Waterman 1982. objavili svoj rad Potraga za vrhunskim dostignućima, organizacijska kultura počinje se smatrati jednom od najvažnijih odrednica uspjeha poduzeća. Kultura poduzeća predstavlja jedan od onih mističnih managerskih pojmova, teško mjerljivih, ali vidljivih i lako uočljivih samim dolaskom u svaku organizaciju bez obzira na njenu veličinu. Čine ju svi vidljivi i nevidljivi znakovi tj. elementi poput fizičkog okružja, vizualnog identiteta, lokacije poduzeća, vrijednosti, vjerovanja, poslovne filozofije, pisanih i nepisanih pravila, simbola, mitova i dr., zapravo sve što povezuje djelatnike tvrtke i pruža im osjećaj smisla i pripadnosti. Tema diplomske radnje prikazana je na primjeru poduzeća Lumenart d.o.o. (u daljnjem tekstu Lumenart) iz Pule pošto je to poduzeće uspješno utjelovilo pojam kulture poduzeća i to u lokalnoj zajednici koja ne obiluje takvim primjerima. Sama djelatnost poduzeća Lumenart, koja je definirana kao dizajn rasvjete i distribucija dizajnerskih rasvjetnih tijela, sugerira primjenu visoke estetike i samim time uvažavanje čovjeka kao bića «viših» potreba. Diplomski rad sadržava, pored uvoda i zaključka, četiri poglavlja koja detaljno razrađuju odabranu temu. Kroz cijeli rad provlače se primjeri iz poslovne svakodnevice poduzeća Lumenart, a koji su zapravo rezultati istraživačkog rada. Drugo poglavlje, o teorijskim odrednicama kulture poduzeća, pobliže pojašnjava pojmove, elemente i funkcije kulture. Klasifikacija kulture poduzeća obrađena je u trećem poglavlju kroz vrste, tipove i modele koje najčešće susrećemo u literaturi. Poglavlje o pojedinim fazama kroz koje kultura poduzeća prolazi pojasnit će pobliže pojmove izgradnje, održavanja i djelovanja kulture poduzeća. Također, tijekom svog životnog ciklusa, poduzeće prolazi kroz razne interakcije koje su prikazane u petom poglavlju gdje se naglašava međusobni utjecaj managera, organizacijske strukture, identiteta, imidža i etike s kulturom poduzeća. U prilogu je istraživačka anketa koja je odgovorila na mnoga pitanja vezana uz kulturu Lumenarta. Glavnina korištene literature predstavlja temeljna djela iz segmenta kulture poduzeća na hrvatskom govornom području, a korišteni su i znanstveni radovi objavljeni u internacionalnim časopisima ekonomske tematike preuzeti s raznih baza podatka poput Ebsco-a i Emeralda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/35
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:18
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:18
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/749

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku