E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primarni novac

Perković, Iva (2008) Primarni novac. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (511kB)

Sažetak

Primarni novac jedan je od financijskih instrumenata istog stupnja likvidnosti, odnosno monetarnih agregata. Obuhvat primarnog novca zavisi od konkretnih prilika od zemlje do zemlje, ali se pod tim pojmom općenito podrazumijeva gotov novac u optjecaju (novčanice i kovani novac) i sveukupna sredstva banaka položena na račun kod centralne banke u domaćoj valuti. Dakle, prema definiciji to je gotovina i rezerve. Cilj ovog diplomskog rada je prikazati kako centralna banka emitira primarni novac, te kako se emisija primarnog novca odražava na količinu novca u optjecaju. Diplomski rad se sastoji od pet međusobno povezanih cjelina kroz koje će se pobliže objasniti što predstavlja sam pojam monetarnih agregata i kakvu funkciju u monetarnim agregatima ima primarni novac, te ćemo pobliže objasniti samu emisiju primarnog novca i ulogu centralne banke u tom procesu. Radi pojašnjenja samog obuhvata i strukture pojedinog monetarnog agregata, u prvom dijelu rada objasniti ćemo ukratko pojedinu vrstu. U svim gospodarstvima većina je novca bankarskog podrijetla. Da bi saznali kako primarni novac dolazi u optjecaj, moramo najprije vidjeti što je sa financijskim institucijama koje emitiraju novac. Kako je više vrsta financijskih institucija i sve izdaju svoj novac, u drugom dijelu rada opisati ćemo mehanizam izdavanja novca, dok ćemo se posebno zadržati na centralnoj banci i emisiji primarnog novca. Vidjeti ćemo kako nastaje primarni novac, kanale pomoću kojih dolazi u optjecaj i povlači se iz optjecaja, i što sve utječe na njegovo smanjenje i povećanje. U sljedećem poglavlju upoznati ćemo se sa multiplikatorima, te ćemo prikazati kako oni utječu na količinu novca u optjecaju i kakva je uloga primarnog novca u emisiji depozitnog novca. Na kraju, u petom poglavlju, prikazati ćemo kako su definirani monetarni agregati u Republici Hrvatskoj, prema Hrvatskoj narodnoj banci, te kroz nekoliko grafikona i tablica prikazati njihova kretanja. Pri izradi diplomskog rada korišteni su različiti odgovarajući izvori literature, podaci iz stručnih časopisa, bilteni Hrvatske narodne banke te internet stranice. U provođenju istraživanja korištene su poznate znanstvene metode istraživanja rada. Metoda analize i sinteze bit će primijenjena u cijelom radu, kako bi se dobiveni zaključci mogli sažeti u jedinstvene zaključke o tome kako primarni novac utječe na količinu novca u optjecaju. Povijesna metoda pokazat će povijesni razvoj centralne banke i primarnog novca te njihovu ulogu u suvremenim gospodarstvima. Od ostalih metoda koje su korištene pri izradi ovog rada valja spomenuti induktivnu i deduktivnu metodu pomoću kojih se iz navedenih tvrdnji i činjenica mogu iznositi vlastiti zaključci, te metodu vlastitog opažanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Božina, Lovre
Dodatne informacije: 2008/39
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:32
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:10
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/753

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku