E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Organizacija proizvodne poslovne funkcije u poduzeću "Euroinox" d.o.o. Vrsar

Rudan, Martina (2008) Organizacija proizvodne poslovne funkcije u poduzeću "Euroinox" d.o.o. Vrsar. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Diplomski rad "Organizacija proizvodne poslovne funkcije u poduzeću EUROINOX d.o.o. Vrsar" sastoji se od devet međusobno povezanih dijelova, pri čemu je uža tematika razrađena u četiri dijela (od drugog do petog poglavlja). U uvodnom djelu definirana je problematika rada, od početka ljudske organiziranosti u poslu do organizacije poduzeća kao institucije. Potom je definiran cilj istraživanja, te metode i instrumenti korišteni pri izradi diplomskog rada. U drugom poglavlju ukazuje se na značaj organizacijske strukture u suvremenom poduzeću s osvrtom na kraću povijest pristupu organizaciji u poduzeću, definiciju organizacijske strukture, vrste organizacijske strukture, te mogući izbor optimalne organizacijske strukture. Na kraju poglavlja obrađen je pojam poslovne funkcije. U trećem poglavlju ukazuje se na značaj proizvodne poslovne funkcije, od njene definicije i mjesta u organizacijskoj strukturi poduzeća do značenja organizacije proizvodne funkcije. Četvrto poglavlje sadrži analizu poduzeća "Euroinox" d.o.o. Vrsar. U njemu se iznose opći podaci i svi ostali relevantni podaci koji oslikavaju poduzeće sa svih aspekata od njegovog nastajanja do organizacije, resursa, njegove okoline, rezultata, te perspektive i daljnjeg razvoja. U petom se poglavlju analizira poslovna funkcija proizvodnje u navedenom poduzeću. Ukazuje se na mjesto i organizaciju proizvodne funkcije, analiziraju se zadaci te funkcije, te razrađuje priprema proizvodnje i proces realizacije proizvoda. U tom poglavlju se na temelju sveobuhvatnog istraživanja u poduzeću sintetiziraju nalazi i realizira cilj pisanja ovog diplomskog rada. Na kraju poglavlja dana je ocjena organizacije poslovne funkcije proizvodnje u poduzeću. U šestom poglavlju dan je zaključak. On predstavlja sintezu ukupnog izlaganja i rezultata istraživanja, te donosi zaključne konstatacije i osvrt na cjelokupan rad. Na kraju rada nalaze se Literatura, Popis slika i tablica, te Prilozi.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/42
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:25
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:25
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/756

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku