E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Poslovna etika u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o.

Uka, Teuta (2008) Poslovna etika u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (542kB)

Sažetak

Poslovna etika u poslovanju danas predstavlja jedan od preduvjeta za opstanak na tržištu i zadovoljenje sve većih zahtjeva javnosti i potrošača. Smatra se jednim od temeljnih resursa bez kojeg organizacije nisu u mogućnosti razmišljati o dugoročnom opstanku u poslovnom svijetu. Poslovna etika je poveznica između moralnog i poslovnog svijeta, a kao bitan rezultat daje etično poslovanje koje rezultira korektnim odnosima između poslovnih subjekata i pozitivnim ozračjem koje se dalje širi na cijelo društvo. Tema ovog rada je poslovna etika u hotelijerskom društvu. Cilj je rada objasniti pojam poslovne etike i njeno provođenje u organizaciji te naglasiti njenu važnost za uspješno poslovanje organizacije. Kao primjer upravljanja poslovnom etikom i njene institucionalizacije u organizaciji obrađeno je društvo Hrvatski olimpijski centar1 Bjelolasica. Nakon uvoda, u drugom je poglavlju teoretski obrađena poslovna etika, gdje je objašnjeno etimološko porijeklo riječi etika, njena povezanost sa poslovnom etikom, razvoj poslovne etike te razlozi implementiranja poslovne etike u gospodarstvu te se objašnjavaju subjekti, objekti i predikati poslovne etike. U trećem dijelu ovog rada, govori se o primjeni poslovne etike u organizaciji. Obrađeno je upravljanje poslovnom etikom, gdje se objašnjava uspostavljanje etičkog kodeksa, ustanovljenje etičkog odbora i odabir povjerenika za poslovnu etiku. Nadalje u tekstu, govori se o provjeri etičnosti poslovnih odluka, načelima poštenog poslovanja te kršenju etičkih normi u poslovanju. Opisane su i zakonske odrednice etičkog poslovanja te je dan kratki osvrt na poslovnu etiku u Republici Hrvatskoj. Četvrto poglavlje opisuje poslovnu etiku u hotelijerstvu kroz odjele hotela, odnosno kroz radne zadatke tih odjela, koji su zbog intenzivnog rada sa ljudima (gostima, partnerima, zaposlenicima) usko vezani uz provođenje poslovne etike. Slijedi peto poglavlje u kojem je opisano provođenje poslovne etike u HOC Bjelolasici te se govori o tome na koji način HOC Bjelolasica upravlja poslovnom etikom te koje bi još radnje trebala poduzeti ne bi li se svrstala u etički visoko osviješteno društvo. Podaci korišteni u ovom poglavlju prikupljeni su putem interneta i izravnom suradnjom sa gospodinom Ivicom Kramarićem, voditeljem team building programa u HOC Bjelolasici. Materijal potreban za obradu teoretskog dijela ovog rada, koji se odnosi na poslovnu etiku općenito, dobro je potkrijepljen u literaturi te nije bilo problema sa njegovim pronalaskom. S druge strane, prilikom prikupljanja materijala za dio rada gdje se govori o poslovnoj etici u hotelijerstvu, uvidjela sam manjak literature vezano za to područje što je stoga otežalo i samo pisanje rada. Također, poteškoće su nastupile i prilikom pronalaska hotelijerske organizacije koja u svom poslovanju koristi poslovnu etiku, pa čak i kad su se tražile organizacije koje su samo formalno prihvatile upravljanje poslovnom etikom. Pri izradi ovog rada korištene su sljedeće znanstvene metode: induktivna i deduktivna metoda, metode opovrgavanja, metode analize, metode deskripcije i kompilacije, metode intervjuiranja te metoda promatranja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/43
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:29
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:29
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/757

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku