E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Zaposlenost i zapošljavanje

Licul, Paula (2008) Zaposlenost i zapošljavanje. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (434kB)

Sažetak

Tema ovog diplomskog rada je analiza zaposlenosti i zapošljavanja što je inherent gospodarskog i sveukupnog razvoja, osvrt na razvojne probleme Republike Hrvatske, njezin položaj unutar okvira globalizacije, te kratki uvid diskriminacije žena i mladih na tržištu rada. Za razliku od kretanja nezaposlenosti, kretanje zaposlenosti u Hrvatskoj tema je kojoj se rijetko posvećuje pažnja. I to neopravdano, jer su ova dva pokazatelja međuovisna i jedino uzeti zajedno mogu pružiti valjanu sliku o stanju hrvatskog tržišta rada. Unatoč navedenim poboljšanjima stanja na tržištu rada, preostaju značajni problemi u njegovom funkcioniranju. Kao prvo, mlade se osobe još uvijek suočavaju sa značajnim preprekama pri ulasku na tržište rada, kao što je vidljivo iz niske stope participacije i visoke stope nezaposlenosti mladih osoba. Također, dugotrajna nezaposlenost još uvijek čini više od polovice ukupne nezaposlenosti, što može otežati budući rast zaposlenosti i umanjiti izglede za zapošljavanje tim osobama koje se suočavaju s negativnom percepcijom poslodavca i zastarijevanjem vještina. Ovaj rad je tematski podijeljen na četiri poglavlja, te su na temelju podataka Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje i Državnog Zavoda za statistiku, obrađeni pokazatelji zaposlenosti, zapošljavanja žena i mladih, kretanja plaća prema spolu i dobi, te nezaposlenost osoba prema razini obrazovanja. Prvo i drugo poglavlje rada teoretski objašnjava pojam zaposlenosti i nezaposlenosti koja danas čini jedan od većih socijalnih problema, te kratki uvid na otežane uvjete zapošljavanja, s obzirom da je Hrvatska još uvijek tranzicijska zemlja koja prolazi kroz vrlo teško razdoblje prilagodbe na tržišno gospodarstvo. U trećem poglavlju ukratko je naveden i objašnjen pojam tržišta rada, a ujedno i mjere aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj, te načini na koje ona nastoji postići bolje rezultate u povećanju zaposlenosti. U zadnjem poglavlju ovog diplomskog rada riječ je o zapošljavanju žena, odnosno o njihovom društvenom položaju pri zapošljavanju i tijekom njihove poslovne karijere, te o problemima mladih u obrazovanju i zapošljavanju, što danas predstavlja jedan od najozbiljnijih društvenih problema. Tokom istraživanja u svrhu spoznaje znanstvenih činjenica, stavova, zaključaka i teorija te izrade diplomskog rada ″Zaposlenost i zapošljavanje″ korištene su slijedeće znanstvene metode: induktivna metoda (na temelju pojedinačnih činjenica dolazi se do općeg zaključka), deduktivna metoda (poznavanje općih načela, znanja, stavova pomoću kojih se shvaća ono posebno, pojedinačno), metoda analize i sinteze (proces raščlanjivanja složenih misaonih tvorevina na jednostavnije elemente i spajanje istih u jedinstvenu cjelinu u kojoj su dijelovi te cjeline međusobno povezani), metoda apstrakcije koja počiva na analizi (namjerno odvajanje bitnih elemenata od nebitnih) i metoda konkretizacije. Između ostalog, korištena je i metoda dokazivanja koja se temelji na dokazivanju prethodno postavljene teze, te podrazumijeva prikupljanje argumenata za tu tezu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/49
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada.
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:42
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:42
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/763

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku