E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Specifičnosti organizacije poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u djelatnostima sa sezonskim zapošljavanjem na primjeru poduzeća "Maistra" d.d.

Križmanić, Ana (2011) Specifičnosti organizacije poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u djelatnostima sa sezonskim zapošljavanjem na primjeru poduzeća "Maistra" d.d. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (3MB)

Sažetak

Predmet istraživanja ovog završnog rada jesu specifičnosti organizacije poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u djelatnostima sa sezonskim zapošljavanjem, na primjeru hotelijerskog poduzeća"Maistra" d.d. Ljudski kapital glavni je izvor konkurentske sposobnosti poduzeća. Stoga, zaposlenici, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo postaju ili bi trebali biti prioritetni upravama poduzeća i menadžmentu ljudskih potencijala. Iz tog je razloga nužno intenzivno ulagati u učenje i razvoj pojedinaca kako bi znanja, vještine i sposobnosti zaposlenika bili u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva poduzeća. Naime, ljudi imaju svoju vlastitu volju, svoje vlastite želje i svoj način razmišljanja. Ako zaposlenici nisu dovoljno motivirani da bi postigli ciljeve rasta i tehnološkog razvoja, jednostavno neće biti ni rasta ni povećanja produktivnosti, a ni tehnološkog razvoja poduzeća koja ih zapošljavaju. Svrha ovog završnog rada je istražiti i analizirati kako poslovna funkcija upravljanja ljudskim potencijalima funkcionira, odnosno kako teče sam proces brige o zaposlenicima, od planiranja ljudskih potencijala pa sve do njihovog zapošljavanja sa naglaskom na cjeloživotno učenje. Cilj je na temelju spoznaja koja su istraživanjem predočene, doprinijeti razumijevanju problematike organiziranosti poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u djelatnostima sa sezonskim zapošljavanjem, kako bi se ukazalo na važnost ljudskih potencijala za uspješno poslovanje u svjetlu novih organizacijskih i tehnoloških koncepata. U svrhu ostvarivanja cilja, u radu se nastoje dati znanstveno utemeljeni odgovori na brojna aktualna pitanja, primjerice: - što je poslovni proces, - što je poslovna funkcija i način njezine organizacije, - što je poslovna funkcija upravljanja ljudskim potencijalima, - koje su specifičnosti poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima, - koji su temeljni zadaci poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima, - kako je organizirana poslovna funkcija upravljanja ljudskim potencijalima u hotelijerskom poduzeću "Maistra" d.d.? U izradi teorijskog dijela ovog rada korišteni su podaci iz znanstvene i stručne literature, te podaci s internetskih stranica dok su u praktičnom dijelu korišteni interni podaci poduzeća "Maistra" d.d. Prilikom intervjuiranja autorica je naišla na susretljive zaposlenike sa širokim spektrom znanja koji su joj pružili informacije neophodne za formiranje ovog rad. Ostali sekundarni podaci preuzeti su iz knjiga, časopisa i internetskih stranica. Rezultati istraživanja sistematizirani su u radu pri čemu su korištene odgovarajuće znanstvene metode i njihove kombinacije i to: metoda analize i sinteze, indukcije i dedukcije, metoda apstrakcije i konkretizacije, specijalizacije i generalizacije, deskriptivna metoda, komparativna metoda te metoda vlastitog opažanja. Rezultati istraživanja ovog završnog rada s naslovom "Specifičnosti organizacije poslovne funkcije upravljanja ljudskih potencijala u djelatnostima sa sezonskim zapošljavanjem, na primjeru poduzeća "Maistra d.d.", predočeni su kroz šest dijelova, pri čemu je uža tematika razrađena u tri dijela. U prvom, uvodnom dijelu definirani su predmet istraživanja, svrha i cilj, izvori podataka, znanstvene metode te je objašnjena struktura rada. Nakon uvodnog dijela, u drugom dijelu obrađena je tematika poslovnih procesa i poslovnih funkcija, u kojoj se pobliže objašnjava značaj funkcija, njihova klasifikacija i odnos poslovnih funkcija sa organizacijskim jedinicama. U trećem dijelu obrađena je definicija poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. Zbog njezine izrazite važnosti u uvođenju novih potencijala u organizaciju, razumljiv je obujam teksta koji je korišten prilikom definiranja same funkcije, njezinih specifičnosti i same organiziranosti te predstavljanju temeljnih zadataka poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. Četvrti dio bavi se organizacijom poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u djelatnosti sa sezonskim zapošljavanjem u hotelijerstvu, na primjeru poduzeća "Maistra" d.d. U prvom dijelu četvrte cjeline prezentira se hotelijersko poduzeće "Maistra" d.d., njezini opći podaci, vlasnička i organizacijska struktura te sama organizacija poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. "Maistra" d.d. vodeće je hotelijersko poduzeće u Hrvatskoj, osnovano u ožujku 2005. godine, sa ukupnim kapacitetom od 34.000 postelja. Osim značajnih ulaganja u svoje objekte, "Maistra"d.d. brojna sredstva izdvaja i za ulaganje u znanje i napredovanje svojih zaposlenika, što dokazuje da njeguje cjeloživotno učenje. Obzirom da se radi o poduzeću u krugu uslužne djelatnosti, ulaganje u ljudske potencijale je od izrazite važnosti, stoga je ono dobar primjer kako bi jedno poduzeće trebalo poslovati i organizirati svoje poslovanje, a posebno poslovnu funkciju upravljanja ljudskim potencijalima. U posljednjem dijelu, zaključku, sustavno su i sažeto formulirani i predočeni najvažniji rezultati provedenog istraživanja, eleborirani u radu. Nakon Zaključka u radu se nalazi popis korištene literature strukturirane prema vrsti u skupine knjiga, članaka i ostalih izvora. U rad je inkorporirano 11 slika i 4 tablica. Korištenje tuđih stavova i spoznaja na primjeren je način označeno sa prikazom izvora u fusnotama.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/171
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:38
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:38
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/765

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku