E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Sličnosti i razlike između ugovora o alotmanu, ugovora o timesharingu i ugovora o zakupu ugostiteljskog objekta

Sebelić, Maja (2011) Sličnosti i razlike između ugovora o alotmanu, ugovora o timesharingu i ugovora o zakupu ugostiteljskog objekta. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (330kB)

Sažetak

Ugovori spadaju u jedan od najvažnijih pravnih poslova koji se pojavljuju u svim pravnim područjima, a jedno od područja u kojeme se pojavljuju je i turizam. Temelj pravnih odnosa na turističkom tržištu su turistički ugovori koji čine važnu kariku u sveukupnom turističkom poslovanju. Ugovori u turizmu uređuju međusobne odnose koji nastaju prilikom pružanja turističkih usluga na turističkom tržištu gdje su se pojavili kao temelj poslovno pravnih odnosa između subjekata na turističkom tržištu. S obzirom da je turizam djelatnost koja se vrlo brzo i neprestano razvija, te zakonodavci ne uređuju ili samo djelomično uređuju materiju međusobnih odnosa u pružanju turističkih odnosa, sudionici turističkog tržišta moraju sami pronalaziti rješenja u svakodnevnom poslovanju kroz uzance, poslovne običaje, opće uvjete, standardne i adhezijske ugovore i sl. Jedan od najvažnijih ugovora koji se pojavljuje u turizmu je ugovor o alotmanu. Ugovor o alotmanu reguliran je u člancima 909 do 920 Zakona o obveznim odnosima, a Posebnim uzancama u ugostiteljstvu ( NN 16/95 i 108/96) utvrđuju se poslovni običaji nastali u pravnoj praksi u ostvarivanju ovog ugovora. Riječ je o ugovoru kojeg sklapaju ugostitelj i agencija, sa ciljem da ugostitelj stavi agenciji na raspolaganje određeni broj ležaja ili smještajnih jedinica u određenom objektu, koji će agencija popunjavati i za to platiti cijenu. Ugovor o timesharingu potanko nije uređen niti nazvan u Zakonu o obveznim odnosima, međutim od 2003. godine u hrvatskom zakonodavstvu se u Zakonu o zaštiti potrošača pojavljuje Ugovor o pravu na vremenski ograničeni upotrebu nekretnine te se stoga može reći da je ugovor o timesharingu sa jedne strane imenovan ugovor. Ugovor o timesharingu je ugovor između davatelja turističkog objekta i korisnika, gdje davatelj predaje određeni turistički objekt korisniku koji ga koristi određeni broj godina u određenom razdoblju tijekom godine, te za to plaća cijeli iznos najamnine unaprijed. Ugovor o zakupu ugostiteljskog objekta nije zakonodavno izričito uređen, riječ je o ugovoru običajnog prava kojeg sklapaju ugostitelj i putnička agencija, gdje ugostitelj daje putničkoj agenciji na duže vrijeme određeni ugostiteljski objekt na uporabu, a putnička agencija za to plaća određenu naknadu. Turističke ugovore sklapaju različiti subjekti turističkog prometa, te se oni mogu svrstati u ugovore koji se sklapaju između izravnih korisnika usluga i pružatelja usluga, ugovore koji se sklapaju između turističke agencije i izravnih korisnika, te ugovore između turističke agencije i davatelja usluga gdje se mogu svrstati ugovor o alotmanu, ugovor o zakupu ugostiteljskog objekta i ugovor o timesharingu, koji se može sklopiti i između ugostitelja i izravnog korisnika. Ugovor o alotmanu, timesharingu i zakupu ugostiteljskog objekta imaju određene karakteristike koje ih čine međusobno sličnima, i određene karakteristike po kojima se oni međusobno razlikuju. Iako se ugovor o alotmanu u poslovnoj praksi pojavljuje u većoj mjeri od ugovora o timesharingu ili ugovora o zakupu ugostiteljskog objekta, potrebno je odrediti sličnosti i razlike među njima kako kod ugovornih strana ne bi došlo do pogrešnog tumačenja određenog ugovora i kako bi strane imale točnu predodžbu o svojim pravama i obvezama. Predmet rada je usporedba razlika i sličnosti između ugovora o alotmanu, ugovora o timesharingu i ugovora o zakupu ugostiteljskog objekta.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/181
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:38
Zadnja promjena: 21 Pro 2011 10:38
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/775

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku