E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Priroda gospodarskog rasta Republike Hrvatske

Tokić, Zoran (2007) Priroda gospodarskog rasta Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (381kB)

Sažetak

Budući da se Hrvatska nalazi u fazi vođenja pregovora za punopravno članstvo u Europskoj uniji, nalazi se kao na gospodarskoj tako i na društvenoj prekretnici koja će donijeti nove prilike koje mogu predstavljati nove izazove za hrvatsko gospodarstvo. Navedena situacija u kojoj se Hrvatska nalazi zahtijeva sagledavanje vlastitih društvenih i gospodarskih prednosti, ne zanemarivši pri tome nedostatke i slabosti koje sprječavaju hrvatsko gospodarstvo u iskorištavanju prilika koje se otvaraju. Sve veća globalizacija i sve veći izgledi za pristup Europskoj uniji, uzrokovali su u Hrvatskoj optimizam, ali i pesimizam i pribojavanje. Optimizam uzrokuje nada u porast životnog standarda, no ima i razloga za pesimizam, budući da je Hrvatska mala zemlja i kao takva, vjeruje se, neće imati velikog utjecaja u gospodarskim kretanjima u EU, te postoji strah od gubitka identiteta i mogućnosti samostalnog upravljanja svojom zemljom. Cilj gospodarske politike Hrvatske jest ostvarivanje rasta i razvoja, zapošljavanja, socijalne pravednosti i uklanjanje diskriminacije. Ovi ciljevi su ostvarivi samo onda ako postoji sklad na nizu strateških područja, kao što su ljudi, znanje i obrazovanje, infrastruktura, makroekonomska stabilnost, ujednačen regionalni razvoj i djelotvorno financijsko tržište. PROBLEM ISTRAŽIVANJA ovog diplomskog rada polazi od nedovoljnog poznavanja gospodarskih zbivanja, što automatski navodi i PREDMET ISTRAŽIVANJA, koji je utvrditi osnovne čimbenike gospodarske aktivnosti, strukturu hrvatskoga gospodarstva, mogućnosti i nedostatke, te kako ostvariti ravnomjeran razvoj. SVRHA i CILJ istraživanja su utvrditi prednosti i nedostatke hrvatskog gospodarstva, te prikazati i glavne razvojne probleme koji ograničavaju mogućnost iskorištavanja svih prilika kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. Prilikom istraživanja, formuliranja i prezentiranja ovog diplomskog rada, uz spoznaje do kojih su došli razni autori, te njihovog uspoređivanja i nadopunjavanja, korištene su i druge znanstvene metode. U prvom dijelu, UVODU, formulirani su problem i predmet istraživanja, navedeni su svrha i ciljevi istraživanja, te metode koje su korištene pri izradi rada. Na kraju je prikazana struktura samog diplomskog rada. U drugom dijelu, KAKO SE GOSPODARSTVO MIJENJA, navode se promjene u gospodarstvu te njihov utjecaj. Treći dio, ČIMBENICI GOSPODARSKE AKTIVNOSTI, daje naglasak čimbenicima koji uvelike utječu na gospodarsku aktivnost. Naslov četvrtog dijela je GOSPODARSKI TRENDOVI. U ovom dijelu pozornost se usmjerava na povijesni pregled razvoja hrvatskog gospodarstva. Peti dio odnosi se na temu, VLASNIČKA TRANSFORMACIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA, odnosno na pretvorbu i privatizaciju hrvatskog gospodarstva. Šesti i sedmi dio odnose se na FISKALNU I MONETARNU POLITIKU. U osmom dijelu, GOSPODARSKI RAZVOJ HRVATSKE, navode se razvojni problemi te uvjeti koji trebaju biti zadovoljeni da bi se on pospješio. Deveti dio obuhvaća MAKROEKONOMSKE POKAZATELJE HRVATSOG GOSPODARSTVA. Aktualnoj temi HRVATSKA I EU, posvećeno je deseto poglavlje. Jedanaesto poglavlje odnosi se na veliki neiskorišteni potencijal hrvatskog gospodarstva, a to je POLJOPRIVREDA. ZADUŽENOST HRVATSKOG GOSPODARSTVA, smještena je u zadnje poglavlje kao veliki i teško premostiv problem hrvatskog gospodarstva.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2007_93
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.1 Gospodarsko stanje. Gospodarski ciklus. Razvoj gospodarske strukture. Rast
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:34
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:57
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/783

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku