E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Bilančana struktura banke na primjeru Raiffeisenbank Austria d.d.

Pliško, Samanta (2007) Bilančana struktura banke na primjeru Raiffeisenbank Austria d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (372kB)

Sažetak

Bankarstvo predstavlja poslovanje koje obuhvaća držanje depozita i pozajmljivanje novca. Cilj bankarstva je upoznavanje razvoja, funkcija i organizacije banaka, bankarskih poslova i specifičnih odnosa koji se javljaju u odnosima banka – klijent. Današnja organizacija banaka i funkcioniranje bankarstva temelji se na kreditu, a cjelokupni sustav kreditiranja i razvoj bankarstva međusobno se prožimaju. Cilj ovog rada je prikazati važnost poslovnih banaka i način na koje one omogućuju transakcije bez potrebe plaćanja gotovim novcem, te strukturu bankarskih poslova prema njihovoj bilančnoj poziciji. Takav bankarski novac danas čini glavninu novčane mase svake zemlje. Pojedinac povećava svoju kupovnu moć novcem pozajmljenim od banke, kojim prethodno nije raspolagao te na taj način ujedno povećava ukupnu ponudu novca na tržištu. Tako zajam stvara depozit i nastaje multiplikacija novca odnosno ekspanzija količine novca u optjecaju. U prvom poglavlju ovog diplomskog rada obrađuje se razvoj bankarskog sustava u Republici Hrvatskoj. Kako je tržište financijskih usluga započelo globalizaciju početkom osamdesetih godina i takav trend ima uzlaznu putanju do danas s tendencijom i u budućnosti, smatra se da banke predstavljaju gospodarski sektor s najznačajnijom transformacijom krajem 20. stoljeća. Među glavne faktore koji su utjecali na početak financijske globalizacije smatraju se transformacija međunarodne ekonomije, liberalizacija i tehnički napredak. Brzi razvoj financijskog sektora u Hrvatskoj prvenstveno je rezultat njezinog uključivanja u proces globalizacije. Funkcioniranje današnjih financijskih institucija u takvim uvjetima globalizacije i liberalizacije može se smatrati izazovom za banke, ali i okarakterizirati pojmom destruktivne konkurencije. U takvim uvjetima na tržištu većina nacionalnih banaka ima velik problem u prilagodbi takvoj novoj okolini, što se može zaključiti iz podataka da je svake godine sve manji broj banaka, uglavnom malih banaka. Drugo poglavlje bavi se podjelom i obradom bankarskih poslova ovisno o njihovoj bilančnoj poziciji. Pasivni bankarski poslovi, u kojima je banka dužnik i na svoj dug plaća kamatu, odnosi se na primanje depozita, iz kojih banka plasira kredite koji se vode u aktivi bilance i za banku predstavljaju aktivne bankovne poslove. Te, neutralni poslovi u kojima se banka javlja kao posrednik i kao takvi ti poslovi nemaju utjecaj na bilancu, nego se vode u računovodstvu. Treće i četvrto poglavlje odnosi se na konkretne primjere bankarskim poslova, te bilančnu analizu Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) s osvrtom na današnje uvjete poslovanja pod uvjetima restriktivnih monetarnih mjera Hrvatske narodne banke. U izradi ovog diplomskog rada korištene su razne knjige iz područja bankarstva i financija, riječnici, bilteni o bankama Hrvatske narodne banke, Zakon o bankama Republike Hrvatske, te usluge internet stranica koje su mi najviše služile u izradi praktičnih dijelova ovog diplomskog rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_92
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 16 Pro 2011 08:42
Zadnja promjena: 16 Pro 2011 08:42
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/784

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku