E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvoj ekoturizma u Gorskom kotaru

Velenik, Ivana (2007) Razvoj ekoturizma u Gorskom kotaru. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (661kB)

Sažetak

Problemi razvoja Gorskoga kotara čest su predmet stručnih, političkih, pa i znanstvenih rasprava, ne samo u Gorskom kotaru, već i u raznim institucijama u Primorskogoranskoj županiji. Temeljni problem koji obrađujemo u ovom diplomskom radu je ispitivanje mogućnosti razvoja ekoturizma u Gorskom kotaru. Naime, cilj nam je istražiti kakve su mogućnosti da se ekoturizam razvije na goranskom području, ispitati kako se ekoturistički principi razvoja mogu uklopiti u ostale vrste turizma, te može li ekoturizam potaknuti razvoj komplementarnih gospodarskih djelatnosti u Gorskom kotaru. U ovom radu nastojat ćemo dati jasnu definiciju koncepta i ciljeva ekoturizma. Usmjerit ćemo se na procjenu turističkih mogućnosti, a posebno na mogućnosti ekoturističkog razvoja u Gorskom kotaru. Prije svega, ono što nas zanima su ekonomski aspekti ove pojave: što ekoturizam znači za razvoj turizma i za sveukupni gospodarski razvitak Gorskog kotara, te kakva su njegova očitovanja i rezultati u aktualnoj tržišnoj ponudi i potražnji ekoturističkih proizvoda koje Gorski kotar ima i kakve hrvatsko i strano tržište traži. Pored ekonomskog aspekta, zanima nas i ekološka dimenzija problema, koja se u današnje doba ne može odvojiti od rješavanja gospodarskih razvojnih pitanja. Dakle, bitno je odgovoriti - je li ekoturizam mogući pravac gospodarskog razvoja Gorskoga kotara, a isto tako – kakva je njegova funkcija u zaštiti prirode i u očuvanju danas već prilično načetog goranskog ekosustava. Ovaj se rad pored uvoda i zaključka, sastoji od četiri poglavlja. U drugom poglavlju želimo objasniti što je to zapravo ekoturizam, te prikazati neke od brojnih definicija ekoturizma koje zagovaraju razni autori. Zatim, navodimo razne oblike ekoturizma, ukratko uspoređujemo ekoturizam s ostalim tipovima turizma i naglašavamo njegova posebna obilježja, a u posljednjem djelu ovog poglavlja govorimo o suvremenim oblicima i pokazateljima razvoja ekoturizma u svijetu, te posebno u Hrvatskoj. U trećem poglavlju prikazujemo prirodne značajke Gorskoga kotara kao osnovicu razvoja ekoturizma. Nakon toga, prikazujemo društvene, gospodarske i infrastrukturne preduvjete razvoja ekoturizma, a u posljednjem dijelu prikazujemo stanje i dosadašnji razvoj turizma u Gorskom kotaru, gdje se može uočiti da unatoč stagnaciji u razvoju turizma posljednjih nekoliko desetljeća, goranski turizam ima tradiciju koja može poslužiti kao pokazatelj i temelj budućeg razvoja ekoturizma. Na početku četvrtog poglavlja ukratko izlažemo elemente ekoturističke ponude, s posebnim naglaskom na prirodnim atrakcijama, te povijesno-kulturnu baštinu, koja je zajedno sa sportskim sadržajima i raznim ekološko-turističkim manifestacijama sastavni dio sveukupne ekoturističke ponude goranskog kraja. U drugom dijelu prikazujemo mjesto i ulogu zaštićenih prirodnih područja kao jedan od temelja razvoja ekoturizma, a posebno Nacionalnog parka Risnjak. Nakon toga istražujemo odnos ekoturizma i šumarstva, te u sklopu toga ukratko naznačujemo i ulogu hrvatskih šuma u poticanju razvoja turizma na području Gorskog kotara. Budući da su za razvoj turizma u jednoj državi posebno važni poljoprivredni proizvodi i od njih pripremljena autohtona domaća jela, posebno obrađujemo odnos ekoturizma i ekološke poljoprivrede u Gorskom kotaru. Na kraju tog poglavlja ukratko prikazujemo konkretne planove i projekte razvoja ekoturizma u Gorskom kotaru, te prikazujemo SWOT analizu goranskog turizma. U petom poglavlju istražujem koji su to mogući ekonomski, ekološki i socio-kulturni utjecaji ekoturizma na razvoj Gorskoga kotara i je li ekoturizam opcija koja će donijeti više koristi nego troškova, ne samo Gorskom kotaru, već i široj zajednici. Ovaj se diplomski rad zasniva na korištenju slijedećih znanstveno-istraživačkih metoda: metoda analize, metoda sinteze, komparativna metoda, metoda deskripcije, metoda istraživanja, te pregleda i proučavanja domaće i strane stručne i znanstvene literature o ekoturizmu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2007_1
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: NIJE ODREĐENO
Datum pohrane: 21 Pro 2011 10:36
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:49
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/795

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku