E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Mjesto i uloga turoperatora na turističkom tržištu

Omanović, Edin (2007) Mjesto i uloga turoperatora na turističkom tržištu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (558kB)

Sažetak

Gospodarska povijest bilježi stalan razvoj društvene i tehničke podjele rada, koje su sve više udaljavale proizvodnju od potrošnje kao krajnjih polova društvene reprodukcije. Zahvaljujući tome imamo snažan razvoj funkcija razmjene roba i usluga. Među njima se odvijao i proces preobražaja turističkih agencija i proces nastanka i razvoja turoperatora. U globalnom okruženju ubrzanih tehničkih i tehnoloških promjena koje su esencijalno mijenjale uvjete u kojima živi čovječanstvo i u kojima se razvija turizam, nezaustavljivo su se razvijali procesi koji su vodili omasovljenju organiziranih turističkih putovanja. Masovni turistički promet je vrlo brzo pokazao da tradicionalne turističke agencije s tradicionalnim formama i načinom rada neće moći dati odgovor na novonastalu tržišnu situaciju. Javlja se potreba za novim gospodarskim subjektom i novim oblikom posredničkog djelovanja u turizmu koji će biti u stanju zadovoljiti uvećane potrebe potencijalnih i stvarnih turističkih putnika. Takav je novi gospodarski subjekt bio turoperator. Nastali na filozofiji velikih brojeva, odnosno velikog prometa i velikog opsega poslovanja, turoperatori daju ogroman doprinos širenju masovnog turizma na sve zemlje i krajeve svijeta. Turoperatori i turizam postaju sastavnicama procesa svjetske globalizacije. Osnovna svrha ovog diplomskog rada je prikazati razvojni put, osnovne funkcije i ulogu koju turoperatori obnašaju na turističkom tržištu te predstaviti vodeće turoperatore na vodećim emitivnim turističkim tržištima Europe. U prvom dijelu, pod nazivom Nastanak i razvoj turističkih agencija i turoperatora, govori se o razvoju organiziranog posredovanja u turizmu, o nastanku i razvoju turističkih agencija u Europi i svijetu te o razvoju agencijskog poslovanja i turoperatora u Hrvatskoj. Drugi dio, Funkcije turoperatora na turističkom tržištu, bavi se definiranjem termina turoperatora, razlikama između turističke agencije i turoperatora te osnovnim funkcijama turoperatora. Treći dio se bavi detaljnim prikazom najznačajnijih i najvećih turoperatora na turističkim tržištima Italije, Austrije, Njemačke, Slovenije, Mađarske, Češke, Velike Britanije i ostalih europskih zemalja, s posebnim naglaskom na turoperatore koji imaju značajnije uvrštenu Hrvatsku u svoje programe. U četvrtom djelu analizirano je poslovanje najjačeg ''on-line'' turoperatora adriatica.net-a i profil grupe adriatica.net kao vodeće grupacije u sektoru turizma u regiji. U petom dijelu se navode trendovi u turoperatorskom poslovanju. Za izradu ovog rada, metodom sinteze i analize, prikupljeni su potrebni podaci iz dostupne literature, časopisa, publikacija, prospekata i Interneta, a korištena je i metoda intervjua.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_2
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:21
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:21
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/796

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku